مسوول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ: توزیع مواد غذایی و بسته های افطاری توسط تاجران برای نیازمندان در ماه رمضان یک اقدام شایسته است

 اسدی اظهارداشت که بنیاد خیریه کمال نبی زاده همه روزه برای نیازمندان شهر مزارشریف افطاری و یک روز در میان بسته های مواد غذایی شامل آرد و روغن توزیع می کند و چنین رویکردی را سایر تاجران نیز روی دست گرفته اند.

مسوول اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ می گوید: فراخوان توزیع کمک و دستگیری از مستحقین صادر شده و یکبار دیگر از عموم تاجران می خواهند در ایام ماه مبارک رمضان برای خانواده های فقیر مواد غذایی و افطاری توزیع نمایند.

اسدالله اسدی، رییس اتاق تجارت و سرمایه گذاری ولایت بلخ در مراسم توزیع کمک به نیازمندان به خبرنگار آوا گفت: «روحیه امدادگری و دستگیری از خانواده های مستحق در اکثریت تاجران رو به افزایش است و هر ساله در ماه مبارک رمضان تاجران به شکل جمعی و فردی به توزیع مواد غذایی دست می زنند».

اسدی اظهارداشت که بنیاد خیریه کمال نبی زاده همه روزه برای نیازمندان شهر مزارشریف افطاری و یک روز در میان بسته های مواد غذایی شامل آرد و روغن توزیع می کند و چنین رویکردی را سایر تاجران نیز روی دست گرفته اند.

وی توزیع کمک های صورت گرفته برای نیازمندان را بسنده و کافی نداسته، گفت، همزمان با آغاز ماه رمضان روند فروش روزانه یک موتر آرد و یک موتر روغن زیر نرخ بازار نیز در سطح شهر مزارشریف انجام می شود تا شهروندان در مذیقه قرار نگیرند.

از سویی هم امان الله عزیزی، مسوول بنیاد خیریه کمال نبی زاده گفت: ما در سطح کشور فعالیت می کنیم و در ایام ماه مبارک رمضان برنامه های ویژه امدادرسانی و توریع مواد غذایی برای نیازمندان را روی دست می گیریم، از همین رو روند توزیع یک هزار و 500 بسته مواد غذایی و حدود 60 هزار بسته افطاری برای روزه داران نیازمند آغاز شده است.

در همین حال، شماری از شهروندان شهر مزارشریف ماه مبارک رمضان را فرصتی برای دستگیری از فقیران و نوازش نیازمندان خواندند و گفتند: یک بوری آرد و یک بشکه روغن برای خانواده های فقیر در ماه رمضان کمک بزرگی محسوب می شود و تقاضا می کنیم که تاجران ملی دست هموطنان را بگیرند.

گفتنی است که فراخون توزیع بسته های مواد غذایی و بسته های افطاری از سوی تاجران در شهر مزارشریف توسط مسوولین اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، علما و سایر شخصیت ها و نهادها صادر شده است.

نظرات بسته شده است.