مسوولان: در موزیم ملی افغانستان، بیش از ۶۰هزار قلم اثر باستانی موجود است

عتیق‌الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت در مراسم گرامی‌داشت از این روز، می‌گوید که در یک سال پسین موفق شده‌اند تا صدها اثر باستانی و فرهنگی را از ولایت‌های مختلف کشف و به موزیم ملی انتقال بدهند.

وزارت اطلاعات و فرهنگ در روز بین‌المللی حفاظت از میراث‌های فرهنگی، آمار می‌‌دهد که بیش از شصت‌هزار آثار گوناگون از دهه‌های مختلف در موزیم ملی کشور موجود است.

عتیق‌الله عزیزی معین فرهنگ و هنر این وزارت در مراسم گرامی‌داشت از این روز، می‌گوید که در یک سال پسین موفق شده‌اند تا صدها اثر باستانی و فرهنگی را از ولایت‌های مختلف کشف و به موزیم ملی انتقال بدهند.

معین فرهنگ و هنر وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در موزیم ملی افغانستان نظر به معلومات و آمار که نزد ما وجود دارد بیش از شصت‌هزار قلم آثار موجود است.»

صبغت‌الله عابد رییس موزیم ملی می‌گوید که برخی افراد و کشورها سال‌ها تلاش کرده‌اند تا فرهنگ و آثار باستانی کشور را تخریب کنند.

آقای عابد می‌افزاید که آنان تلاش دارند تا فرهنگ افغانستان را زنده نگه‌دارند و از آن حفاطت کنند.

رییس موزیم ملی در این باره گفت: «دشمنان من و شما بسیار کوشش کرده‌اند که فرهنگ و تاریخ ما را زیر خاک و نابود کنند، برای مبارزه در این بخش باید همه تلاش کنیم تا فرهنگ کشور از بین نرود.»

هم‌زمان، حیات‌الله مهاجر فراهی معیین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌گوید که رهبر امارت اسلامی دستور داده تا از قاچاق و فروش آثار باستانی و فرهنگی در کشور جلوگیری شود.

آقای فراهی در این باره گفت: «ما به هیچ‌کس اجازه نمی‌دهیم که آثار تاریخی ما را همانند زمان گذشته تخریب و آن را قاچاق کند.»

ولی گل جواد رییس کلتوری شهرداری کابل گفت: «در همه بخش‌ها دست‌آوردهای بسیار خوبی داشته است وزارت اطلاعات و فرهنگ، هر کشوری که فرهنگ خود را از دست بدهد آن کشور نابود می‌شود.»

به گفته‌ی مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ، در یک سال پسین چهارده‌صد ساحه در بیش از ده ولایت کشور از سوی ریاست باستان شناسی و آثار شناسی این وزارت کشف شده است.

این وزارت تاکید می‌ورزد که ﻣﺳوده ﻗﺎنون میراث‌های فرهنگی نیز از سوی این وزارت آماده‌شده و برای تصویب به رهبر امارت اسلامی فرستاده شده است.

نظرات بسته شده است.