مسوولان: با مقام‌های ایران درباره افزایش داد و ستد از بندر چابهار تاکید شد

هم‌اکنون داد و ستد افغانستان از بندر عباس و بندر کراچی انجام می‌شود که هزینه آن نیز بلند است.

هیات فنی امارت اسلامی در دیدار با مسوولان ایرانی در بندر چابهار به افزایش داد و ستد از این بندر تاکید کرده است.

در این دیدار هم‌چنان درباره افزایش کالاهای ترانزیتی از مسیر چابهار، کاهش هزینه حمل و نقل و سرمایه‌گذاری بازرگانان افغان در بندر کراچی گفت‌وگو شده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت: «در این دیدار درباره افزایش تردد کشتی‌ها، و تعداد کانتینرهای یخچالی‌ها، تشخیص و اجاره طولانی مدت زمین برای تخلیه و بارگیری کانتنرها، تشخیص و فروش زمین برای انبار اموال ترانزیتی، مرکز لوژیستیکی و تشخیص و فروش زمین برای بازرگانان در شهرک صنعتی منطقه چابهار تبادل نظر کرده‌اند

کم‌هزینه‌ترین راه برای انتقال کالاهای بازرگانی داد و ستد از راه بحر است، اما افغانستان از جمله کشورهای است که به بحر راه ندارد و از طریق دیگر کشورها داد وستد را انجام می‌دهد.

شماری از بازرگانان می‌گویند که هم‌اکنون داد و ستد افغانستان از بندر عباس و بندر کراچی انجام می‌شود که هزینه آن نیز بلند است.

زلمی عظیمی بازرگان گفت: «هم‌اکنون که بازرگانان افغان واردات شان را از طریق بندرهای کراچی پاکستان و بندر عباس ایران انجام می‌دهند که این دو بندر ترانسپورتیشن و مصارفات خیلی زیاد است و اجناس قیمت تمام می‌شوند.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که آوردن سهولت‌ها در بندر کراچی در افزایش تجارت افغانستان با هند نقش مهم دارد.

خانجان الکوزی عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «در چابهار برای ما ذخایر، انگرها و گدام‌ها داده شود و در آن‌جا ما سردخانه داشته باشیم که جنس خود را نگه‌داریم یا ترانسپورتی باشد که در آن‌جا ما جنس خود را که زود خراب می‌شود را در موترهای یخچال‌دار بمانیم و در هفته دوبار ۴۰۰ کانتینر از دو طرف رفت‌وآمد داشته باشد. مشکل ما همرای پاکستان و در صادرات حل می‌شود

هم‌اکنون کم‌هزینه‌ترین راه بندر کراچی است که بازرگانان از آن طریق داد و ستد دارند، اما محدودیت‌ها و بسته شدن این بندر پیش از این به مدت دو ماه تا ۳۶ میلیون دالر زیان به بازرگانان افغان وارد کرده است.

نظرات بسته شده است.