مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم) در افغانستان سیزده ساله شد

مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم)

مسابقه سیرت النبی (صلی الله علیه و سلم) کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا در بلخ – افغانستان سیزده ساله شد

نظرات بسته شده است.