مجاهد: وزارت مالیه برای یک میلیون تن معاش می‌دهد

امارت اسلامی از عملی شدن برخی از پروژه‌ها در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد.

 

امارت اسلامی از عملی شدن برخی از پروژه‌ها در سال روان خورشیدی خبر می‌دهد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می‌گوید که در سال ۱۴۰۲ خورشیدی به ارزش بیش از یک و نیم میلیارد افغانی بودجه توسعه‌ای برای وزارت مالیه منظور شده است.

سخن‌گوی امارت اسلامی تصریح کرد: «توانستن بودیجه را از این ناحیه آن‌ها تکمیل کنند قسمی که دو سال است امارت اسلامی افغانستان بودیجه را از منابع خود تمویل می‌کند از این به بعد ان‌شاءالله به گونه‌ی بهتر خواهد توانستند اقداماتی کنند».

آقای مجاهد می‌افزاید که از ۱۸۰ میلیارد افغانی قرضه، تأمینات و ضمانت‌های مردم که بالای اداره قبلی مانده وزارت مالیه امارت اسلامی پرداخت می‌کند.

او در صفحه اکس‌اش نگاشته که وزارت مالیه در یک ماه برای حدود یک میلیون تن از کارمندان دولتی تنخواه می‌دهد که از این جمله نزدیک به ۸۷ هزار آنان زنان هستند.

میرویس هوتک رییس هیات عامل اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «سکتور خصوصی از این استقبال می‌کند و سرمایه‌گذاری بیش‌تر می‌شود سرمایه‌گذار به دل گرمی بیش‌تر سرمایه‌گذاری می‌کند و فعالیت‌ها در کشور بیش‌تر می‌شود وقتی که پول بلاک منجمد می‌شود  میزان سرمایه‌گذاری به پایین می‌‌آید و در صورت‌که تادیه شود دوباره می‌تواند سرمایه‌گذاری کند».

از سوی هم شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور‌اند که افزایش کار پروژه‌های توسعه‌ای در رشد اقتصادی و فراهم شدن زمینه کار برای شهروندان کشور سودمند است.

محمد نبی افغان آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به آن پروژه‌ها اولویت بدهند که برای افراد زیادی زمینه‌ی کار فراهم شود همین اکنون ما در بخش کشاورزی به بسیار افراد نیاز داریم و زمین‌های زیادی داریم که روی آن کار صورت گیرد».

پیش از این، وزارت اقتصاد گفته که در سال ۲۰۲۳ میلادی ۱۷۹ پروژه به ارزش بیش از ۲۷ میلیارد افغانی از عواید داخلی تکمیل شده است.

نظرات بسته شده است.