قزاقستان و ازبکستان به‌گونه مشترک در پروژه خط آهن افغان-ترانس سرمایه‌گذاری می‌کنند

این موضوع در دیدار قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

خبرگزاری ترند آذربایجان گزارش داده که قرار است قزاقستان و ازبکستان برای توسعه پروژه خط آهن افغان-ترانس به‌گونه مشترک سرمایه‌گذاری کنند.

این موضوع در دیدار قاسم جومارت توقایف، رئیس جمهور قزاقستان و شوکت میرضیایف، رئیس جمهور ازبکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

طرفین از طرح یک سرمایه گذاری مشترک بین مقامات خط آهن قزاقستان و ازبکستان استقبال کرده اند.

پروژه خط آهن افغان-ترانس که ابتدا توسط ازبکستان در دسمبر ۲۰۱۸ پیشنهاد شده بود، از مزار شریف آغاز و الی بندر خرلاچی ولایت پکتیا ادامه پیدا می‌کند.

نظرات بسته شده است.