قالین افغانی در نمایش‌گاهی در آلمان

در شهر هانابر آلمان یک نمایش‌گاه بین‌المللی به منظور نمایش قالین و گلم کشور‌های گونا‌گون برگزار شد.

اتحادیه تولید و صادرکنندگان قالین افغانستان از اشتراک هشت شرکت صادرکننده قالین در نمایش‌گاه بین‌المللی دمستک در آلمان خبر می‌دهد.

رییس این اتحادیه با اشاره به استقبال بازدید‌کننده‌های این نمایش‌گاه از قالین افغانستان تأکید می‌کند که برگزاری چنین نمایش‌گاه‌های بین‌المللی برای بازار‌یابی بیش‌تر به تولیدات داخلی سودمند است.

نور احمد نوری رییس تولید و صادر‌کنندگان قالین گفت: «امسال از ۱۱ تا ۱۴ جنوری این نمایش‌گاه جریان داشت ۸ شرکت عمده فروش از در این نمایش‌گاه غرفه گرفتند و اشتراک کردند».

در شهر هانابر آلمان یک نمایش‌گاه بین‌المللی به منظور نمایش قالین و گلم کشور‌های گونا‌گون برگزار شد.

در این نمایش‌گاه سه روزه به شمول هند، چین و ایران، قالین و گلم دست بافت افغانستان نیز به نمایش گذاشته شده است.

برخی از اشتراک‌کننده‌ها در این نمایش‌گاه می‌گویند که بیش‌ترین خریداران قالین افغانستان در جران این سه روز از کشور‌های کانادا، امریکا، عربستان سعودی، بلجیم و انگلستان بوده‌است.

خدای بردی شرکت‌کننده گفت: «امسال قالین‌های به فروش رسید که از چند سال با ما مانده بود و اکنون نزد ما هیچ قالینی باقی نمانده است».

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌افزاید که بازار قالین افغانستان در ممالک اروپایی و آسیایی پُر رنگ است.

خان جان الکوزی عضو هیأت مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «شرکت‌های بسیار معتبر ما که در شمال است و یک تعداد آن‌ها که در کابل است واقعا قالین‌های با کیفیت و قیمت مناسب را صادر می‌کنند و به کشورهای چون فرانسه و آلمان از سمت شمال قالین می‌رود».

بر بنیاد آمار وزارت صنعت و تجارت، در یک سال پسین نزدیک به شش میلیون متر مربع قالین به ارزش ۲۲ میلیون دالر به کشور‌های پاکستان، ازبیکستان، ترکیه، ایتالیا، امریکا، آلمان، چین و هند صادر شده‌است.

نظرات بسته شده است.