فراهم‌شدن زمینه آموزش برای ده‌ها زندانی در زندان هرات

به تازگی نزدیک به ۱۳۰زندانی پس از فرا گیری دوره‌های سوادآموزی و تلاوت قرآن کریم، فارغ شده‌اند.

مسوولان زندان هرات می‌گویند که برای ده‌ها زندانی بی‌سواد فرصت سوادآموزی و آموختن تلاوت قرآن کریم را فراهم کرده‌اند.

به تازگی نزدیک به ۱۳۰زندانی پس از فرا گیری دوره‌های سوادآموزی و تلاوت قرآن کریم، فارغ شده‌اند.

دوره‌های سوادآموزی و حفظ قرآن کریم در زندان هرات، از چهار ماه تا دو سال است.

محمد نبی خلیل مدیر زندان هرات گفت: «تقریبن حدود ۷۵ تن قاری فارغ شده‌اند و حدود ۵۰تن از بخش سوادآموزی فارغ شده‌اند.»

شماری از زندانیان می‌گویند که در جریان چندین ماه سوادآموزی، خواندن و نوشتن را بلد شده‌اند.

غلام دستگیر زندانی گفت: «این زندان نیست، این دانش‌گاه است کسی که از آن استفاده کند برایش دانش‌گاه است.»

به گفته‌ی مسوولان زندان هرات، نزدیک به صد زندانی دیگر در بخش‌های فن و حرفه سرگرم آموزش هستند.

مسوولان می‌افزایند که در بخش‌های زنانه و اطفال زندان هرات، کتاب‌های مکتب و فن و حرفه آموزش داده می‌شود.

نعمت‌الله ارشاد آمر بخش اطفال زندان هرات گفت: «به تعداد ۷۸ زندانی داریم که در بخش مکتب از سوی معارف برای شان استادان می‌آیند و تدریس می‌کنند.»

بر بنیاد آمارهای زندان هرات، نزدیک به دو هزار زندانی به شمول زنان و کودکان در بخش‌های جداگانه این زندان در حبس به‌سر می‌برند.

نظرات بسته شده است.