فراخبر؛ فلسفه، ابعاد و پیامدهای قیام 24 حوت هرات

خبر و فراتر از خبر

فراخبر

خبر و فراتر از خبر

در این برنامه‌ فلسفه، ابعاد و پیامدهای قیام 24 حوت هرات به بررسی گرفتیم.

مهمان بحث:

– استاد عبدالرؤوف توانا – رئیس کانون علمی-فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

– حارنوال عبدالرحمن صمدی – شخصیت جهادی

– مهندس محراب الدین جویا – کارشناس مسائل سیاسی

نظرات بسته شده است.