علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران آذربایجانی برای سرمایه‌گذاری در افغانستان

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با نورسال نورسالوف تاجر ملی آذربایجان در دفتر کاری خود ملاقات نمود.

نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت با نورسال نورسالوف تاجر ملی آذربایجان در دفتر کاری خود ملاقات نمود.

وزارت صنعت و تجارت می‌گوید که در این ملاقات دوطرف روی تحکیم روابط‌ تجارتی بین تاجران افغانستان و آذربایجان تأکید نموده، آقای نورسالوف علاوه نموده: «تاجران و سرمایه‌گذاران آذربایجان، علاقه‌مندی خاص به سرمایه‌گذاری در افغانستان داشته و می‌خواهند در بخش‌های مختلف در افغانستان سرمایه‌گذاری نمایند.»

وی همچنان از مقام رهبری وزارت صنعت و تجارت خواست تا اتاق مشترک تجارت و سرمایه‌گذاری بین دوکشور ایجاد گردد.

آقای عزیزی گفت: «الحمدالله در سرتاسر کشور امنیت کامل بوده و زمینه مناسب برای سرمایه‌گذاری مهیا می‌باشد.»

وی اضافه کرد که وزارت صنعت و تجارت از سرمایه‌گذاری‌ها در این کشور حمایت نموده و برای ایجاد تسهیلات بیشتر برای تجار و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تلاش متداوم دارد.

نظرات بسته شده است.