علاقه‌مندی روسیه و ازبیکستان به سرمایه‌گذاری در معادن نفت و گاز افغانستان

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن نفت و گاز کشور استقبال می‌کنند.

وزارت معادن و پترولیم می‌گوید که شرکت‌های بزرگ از کشورهای روسیه، قزاقستان و ازبیکستان برای سرمایه‌گذاری روی معادن نفت و گاز کشور علاقه‌مندی نشان داده‌اند.

همایون افغان سخن‌گوی این وزارت، می‌گوید که از شرکت‌های خارجی برای سرمایه‌گذاری در معادن نفت و گاز کشور استقبال می‌کنند.

به گفته‌ی آقای افغان، به تازگی دو شرکت بزرگ روسی و ازبیکستانی برای سرمایه‌گذاری در معادن نفت و گاز افغانستان ابراز علاقه‌مندی کرده‌اند.

سخن‌گوی وزارت معادن و پترولیم گفت: «علاقه‌مندی شرکت‌های آسیای میانه نهایت زیاد شده در بخش نفت و گاز افغانستان. در این اوآخر دیدارهای با شرکت‌های ازبیکستانی داشتیم. وزارت معادن و پترولیم یک تعداد ساحاتی گازی و نفتی را جهت جلب سرمایه‌گذاری به اعلام سپرده است که از آن جمله ساحه نفتی و گازی هرات است.»

در همین حال، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز جلب سرمایه‌گذاری خارجی را در معادن نفت و گاز افغانستان مهم می‌داند.

خانجان‌الکوزی عضو هیأت رهبری اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «هر شرکت خارجی که در یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کند، امنیت اقتصادی و امنیت بانکی در آن‌جا بسیار ضرور است، بخاطر که آن شرکت باید مطمین شود که سرمایه شان محفوظ است.»

برخی از آگاهان مسایل اقتصادی سرمایه‌گذاری روسیه و کشورهای دیگر را در بخش معادن نفت و گاز سودمند می‌دانند.

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «اگر افغانستان بتواند با روسی‌ها کار بکند، بدون شک که روس‌ها در این بخش تجارت کلان هم دارند و قبلن هم در بخش مواد نفتی در افغانستان کار کرده‌اند. من فکر می‌کنم اگر این کار صورت بگیرد در حقیقت می‌تواند که همگرایی منطقه‌ای را به وجود بیاورد.»

بر بنیاد آمارهای وزارت معادن و پترولیم، بیش از ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع مساحت منابع نفتی و گاز دارد؛ اما نزدیک به ۹۰ درصد نیازمندی خود را از رهگذر نفت و گاز از کشورهای آسیای مرکزی و ایران خریداری می‌کند.

نظرات بسته شده است.