عدم به‌رسمیت شناخته شدن و قانون اساسی؛ چالشی در برابر اعلام کابینه رسمی

آقای مجاهد افزوده است که با آن هم، کار در نهادهای دولتی به‌گونه‌ی عادی جریان دارد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به رسانه ها گفته است که عدم به‌رسمیت شناخته شدن امارت اسلامی و نبود قانون اساسی سبب شده‌اند تا کابینه رسمی اعلام نشود.

آقای مجاهد افزوده است که با آن هم، کار در نهادهای دولتی به‌گونه‌ی عادی جریان دارد.

سخن‌گوی امارت اسلامی افزود: «این مرحله هم می‌رسد که حکومت فعلی که به‌گونه سرپرست است، دایمی شود، باید به این مرحله برسیم. بعضی از کمی و کاستی‌ها در بخش‌های قوانین مانده و در بخش تشکیلات مانده.»

سه هفته پس از حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، امارت اسلامی در یک نشست خبری کابینه سرپرست را اعلام کرد. با آن‌که نزدیک به سه سال از آن روز می‌گذرد؛ اما تا هنوز از اعلام کابینه رسمی خبری نیست. در حال حاضر ۲۱ وزارت‌خانه از سوی سرپرست‌وزیران اداره می‌شوند.

از سویی‌هم برخی آگاهان، قانونی اساسی را برای ثبات در کشور مهم دانسته و می‌گویند که تدوین قانونی اساسی از کارهای مهم کابینه سرپرست شمرده می‌شود.

عبدالشکور دادرس آگاه مسایل حقوقی در این باره به رسانه ها گفت: «بدون موجودیت قانون، آن [حکومت] نه به ملت جواب‌گو است و نه می‌تواند ملت را محاکمه کند. به این معنی که وقتی قانون نباشد، به کدام اساس یک مجرم را محاکمه می‌کنید.»

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی درباره ارزش قانون اساسی گفت: «به نظر من حکومت باید به ملت مراجعه کند و بحث قانون اساسی که موضوع مهم است و به همین اساس کابینه رسمی را اعلام کند.»

عبداللطیف منصور سرپرست وزارت انرژی و آب چند روز پیش در نشستی در ولایت پکتیا بر موجودیت قانون در کشور تاکید کرده و آن را یک نیاز جدی دانسته بود.

نظرات بسته شده است.