طرح ساخت چند پل هوایی طی سال آینده در شهر کابل

ایجاد پل‌های هوایی موتر رو در شهر کابل بخش بزرگی از برنامه سال آینده است.

مسئولان در شهرداری کابل می‌گویند که با توجه به افزایش جمعیت و ازدحام ترافیکی در این شهر، ایجاد پل‌های هوایی موتر رو در پایتخت، در برنامه‌های سال آینده این اداره قرار دارد.

نعمت‌الله بارکزی، سخنگوی شهرداری کابل رو چهارشنبه 27 جدی در گفتگو با خبرنگار آوا به ایجاد چند پل هوایی عابر رو اشاره کرد و گفت که در سال جاری چندین پل هوایی برای رفت و آمد مردم در کابل ایجاد شده است.

وی تصریح کرد که ایجاد پل‌های هوایی موتر رو در شهر کابل بخش بزرگی از برنامه سال آینده این اداره است و کار روی آن جریان دارد.

آقای بارکزی همچنین با ابراز اینکه پل‌های هوایی موتر رو یک نیاز اساسی در شهر کابل با توجه به افزایش جمعیت است تاکید کرد که کار روی موقعیت‌ها و بحث‌های تخنیکی از سوی این اداره جریان دارد.

از سویی هم شهروندان با استقبال از این برنامه شهرداری کابل می‌گویند که با توجه به افزایش جمعیت در پایتخت و ازدحام ترافیکی در این شهر، ایجاد پل‌های هوایی موتر رو یک نیاز اساسی برای کاهش ازدحام ترافیکی است.

عباس، شهروند کابل به آوا گفت: «کار بسیار خوب است، پل‌های هوایی برای از بین رفتن ازدحام مفید بوده می‌تواند. یک مشکل که شهر کابل دارد این است که پل هوایی کم است و فقط یک دانه است آن هم در کوته سنگی.»

وی با استقبال از این کار اداره شهرداری کابل افزود که ایجاد پل‌های هوایی موتررو در کاهش ازدحام ترافیکی در این شهر مفید بوده می‌تواند.

حفیظ الله، باشنده دیگر کابل گفت که پل‌های هوایی می‌تواند به افراد کمک کند تا سریع‌تر به مقصد خود برسند، زیرا آنها از ترافیک زمینی جلوگیری می‌کنند.

به باور وی ایجاد پل‌های هوایی در کنار کاهش ازدحام ترافیکی و سریع‌تر شدن رفت و آمد، می‌تواند فضای شهری را بهبود و زیبایی خاصی به شهر بخشد.

با این حال، ساخت پل‌های هوایی نیازمند سرمایه‌گذاری بسیار زیاد و بررسی دقیق اثرات زیرساخت‌های شهری است و می‌تواند به عنوان یک سیستم حمل و نقل عمومی سریع و موثر عمل ‌کند.

گفتنی است که با سرازیر شدن میلیاردها دالر در طول بیست سال گذشته در افغانستان، تنها یک پل هوایی موتررو در شهر کابل ساخته شده است که با توجه به افزایش جمعیت و ازدحام ترافیکی کفایت نمی‌کند.

 

نظرات بسته شده است.