صادرات بیش از ۶۷۰ تن پوست گاو از ولایت هرات به کشور ترکیه

در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۵ هزار و ۶۸۵ جلد پوست گاو به ترکیه و ۱۰ هزار متر مربع قالین به دوبی صادر نموده اند.

آمر مالداری ریاست زراعت هرات می گوید که در سال جاری ۶۷۹ تٌن پوست گاو از ولایت هرات به کشور ترکیه صادر شده است.

مولوی محمد عمر قاصد، آمر مالداری ریاست زراعت، آبیاری و مالداری هرات می گوید که در سال ۱۴۰۲ به تعداد ۳۵ هزار و ۶۸۵ جلد پوست گاو به ترکیه و ۱۰ هزار متر مربع قالین به دوبی صادر نموده اند.

وی همچنین علاوه کرد که نزدیک به ۷ هزار و ۷۷۵ تٌن کنجاره از کشور ترکیه به هرات وارد شده است.

آمر مالداری ریاست زراعت همچنین بیان داشت: آنان توسط تیم نظارتی خود در سه ماه گذشته یک تٌن عسل تقلبی، ۳ هزار و ۸۷۰ لیتر مواد ضد عفونی و ۱۳۷ کیلو گوشت مرغ فاسد شده از سطح شهر جمع آوری و با حضور هیئت موظف به آتش کشیده شده است.

مولوی قاصد علاوه نمود آنان تلاش می کنند تا چالش ها سد راه مالداران در ولایت هرات را به زودترین فرصت رفع نمایند.

نظرات بسته شده است.