شکایت مهاجران اخراج‌شده افغان از بدرفتاری پولیس ایران

به گفته‌ی آنان، پولیس ایران پس از بازداشت و لت‌وکوب مهاجران افغان، آنان را به اجبار به کشور بر می‌گرداند.

برخی از مهاجران افغان اخراج‌شده از ایران، از آن‌چه که بدفتاری پولیس این کشور می‌دانند، شکایت دارند.

به گفته‌ی آنان، پولیس ایران پس از بازداشت و لت‌وکوب مهاجران افغان، آنان را به اجبار به کشور بر می‌گرداند.

نورالله و دوستانش که به تازگی از ایران اخراج شده‌اند، می‌گویند  با آن‌که بارها از سوی ایران به گونه اجباری به کشور برگشت داده شده؛ اما چالش‌های اقتصادی و بی‌کاری او را واداشت تا دوباره به آن کشور برگردد.

نورالله اخراج‌شده از ایران در این باره می‌گوید: «رفتم دوباره که کار داشتم، کارهایم را تا حساب هایش را انجام بدهم. من را گرفتند و بردند اردوگاه. ما را آن جا بردند و پاسپورت‌های ما را گرفتند و گفتند فردا آزاد می‌شوید. فردا ما را آزاد نکردند و بیست روز ما را توقیف کردند. در بیست روز نه آبی و نه نانی.»

ایمل اخراج‌شده دیگر از ایران گفت: «شب آمدند ده دوازده نفر ما را بسته کردند بردند اردوگاه و چهار پنج شب اردوگاه بودیم. خیلی بدبختی است ایران، رفتنش یک جنجال است، آمدنش جنجال دیگر.»

از سویی هم، وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان می‌گوید که در یک روز گذشته، سه هزار مهاجر افغان از مرز اسلام قلعه و نیمروز به کشور برگردانده شده‌اند.

عبدالمطلب حقانی سخن‌گوی این وزارت می گوید که معاون اداری ریاست‌الوزراء در دیدار با سرپرست وزارت مهاجران و عودت‌کنندگان، از رسیدگی به چالش‌های مهاجران اطمینان داده است.

آقای حقانی در این باره گفت: «با فرا رسیدن بهار و بعد از عید شاید بسیاری از خانواده‌ها به خواست خود و به‌شکل گروهی به کشور برگردند. آقای ملا عبدالسلام حنفی، هم اطمینان داد که همه این چالش‌ها با مقام رهبری شریک شده و  اعضای کابینه هم در تلاش هستند تا سهولت‌ها را برابر کنند.»

پیش از این رسانه‌های ایرانی به نقل از مدیرکل اتباع خارجی کرمانشاه ایران گزارش داده‌اند که براساس یک طرح، همه مهاجران غیرقانونی از این کشور اخراج خواهند شد.

نظرات بسته شده است.