شماری شهدای غزه به ۳۰ هزار و ۲۲۸ نفر افزایش یافت

۱۶ مورد کشتار در نوار غزه مرتکب شد که در نتیجه آن ۱۹۳ نفر شهید و ۹۲۰ نفر دیگر هم مجروح شدند.

وزارت صحت فلسطین اعلام کرد که تعداد شهدای غزه از هفتم اکتبر گذشته تاکنون به ۳۰ هزار و ۲۲۸ و تعداد مجروحان هم به ۷۱ هزار و ۳۷۷ نفر افزایش یافته است.

این وزارتخانه اعلام کرد که رژیم صهیونیستی طی ۲۴ ساعت گذشته، ۱۶ مورد کشتار در نوار غزه مرتکب شد که در نتیجه آن ۱۹۳ نفر شهید و ۹۲۰ نفر دیگر هم مجروح شدند.

روز گذشته، 110 فلسطینی در نوار غزه هنگام دریافت کمک، از سوی رژیم صهیونیستی مورد هدف قرار گرفته و به شهادت رسیدند.

این در حمله با واکنش ها گستره مواجه شده است.

نظرات بسته شده است.