شرکت هوایی ترکیش پروازهای خود به کابل را از سر می‌گیرد

پس از آغاز پروازهای شرکت‌های هوایی بین‌المللی فلای دُبی و ایرعربیه به کشور، جنک اونال، سفیر ‎ترکیه در کابل، از آغاز دو باره پروازهای شرکت هوایی ترکیش خبر داده است.

جنک اونال، سفیر ترکیه در کابل در دیدار با سرپرست وزارت ترانسپورت و هوانوردی، ضمن تاکید بر گسترش روابط با حکومت افغانستان گفته که شرکت هوایی ترکیش پروازهای خود را دوباره آغاز می‌کند.

پس از آغاز پروازهای شرکت‌های هوایی بین‌المللی فلای دُبی و ایرعربیه به کشور، جنک اونال، سفیر ‎ترکیه در کابل، از آغاز دو باره پروازهای شرکت هوایی ترکیش خبر داده است.

به نقل از خبرنامه وزارت ترانسپورت و هوانوردی، ملا حمیدالله آخندزاده، سرپرست این وزارت در دیدار با جِنک اونال، سفیر ‎ترکیه در کابل در مورد همکاری‌های دوجانبه ترانسپورتی و ترانزیتی، گسترش روابط میان دو کشور و دیگر موضوعات گفتگو کرد.

جِنک اونال، سفیر ترکیه در کابل در این دیدار گفت، ترکیه می‌خواهد در بخش ترانسپورت زمینی و هوایی، روابطش را با ‎افغانستان بهبود بخشد، پرواز‌های هوایی میان دو کشور افزایش یابد و شرکت هوایی ترکیش نیز پرواز‌هایش را در کابل آغاز کند.

 

نظرات بسته شده است.