سفیر چین در دیدار با مولوی عبدالکبیر:

ژاو شینگ، سفیر چین در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرا گفته است که این کشور از پیش‌رفت‌های سیاسی و اقتصادی ‎افغانستان حمایت می‌کند.

چین از پیش‌رفت‌های سیاسی و اقتصادی ‎افغانستان حمایت می‌کند

ژاو شینگ، سفیر چین در کابل در دیدار با مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رییس‌الوزرا گفته است که این کشور از پیش‌رفت‌های سیاسی و اقتصادی ‎افغانستان حمایت می‌کند.

ارگ امارت اسلامی با نشر این خبر در صفحه ایکس گفته است که در این دیدار سفیر چین در کابل افزوده که سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران چینایی روی معدن مس عینک، پروسس و صادرات جلغوزه  و دیگر بخش‌های اقتصادی، نتیجه خوبی داشته است.

به گفته وی این سرمایه‌گذاران علاقه‌مند سرمایه‌گذاری روی پروژه‌های دیگر در افغانستان نیز هستند.

به نقل از خبرنامه ارگ، از سوی هم، مولوی عبدالکبیر در این دیدار گفته است که امارت اسلامی متعهد به همکاری و گسترش روابط در بخش‌های مختلف با ‎چین است.

معاون سیاسی رییس‌الوزرا، وصل دو کشور از طریق واخان که با تکمیل آن، زمینه‌های اقتصادی و تجارتی تقویت می‌یابد را تحول بزرگ خوانده است.

نظرات بسته شده است.