سفیر جاپان در کابل: زمان تعامل جهان با ا.ا فراه رسیده

به گفته‌ی مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفیر جاپان در دیدار با سرپرست این وزارت افزوده که کشورش خواهان روابط نیک با امارت اسلامی است.

تاکایوشی کورومایا سفیر جاپان در کابل می‌گوید که زمان تعامل جهان با حکومت سرپرست افغانستان فراه رسیده و باید در این راستا گام برداشته شود.

به گفته‌ی مسوولان در وزارت اطلاعات و فرهنگ، سفیر جاپان در دیدار با سرپرست این وزارت افزوده که کشورش خواهان روابط نیک با امارت اسلامی است.

حقمل ضیا سرپرست معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «در این دیدار سفیر جاپان گفته که جهان با امارت اسلامی تعامل کند و وقتی این رسیده است او همچنان از دست‌آورد‌های امارت اسلامی روشنی انداخته و گفت امارت اسلامی در بخش‌های‌ گونه‌گون دست‌آورد‌های خوب دارد.»

سلیم پیگیر آگاه مسایل سیاسی گفت: «امارت اسلامی افغانستان هم سیاست‌های درست و منطقی را اختیار کند تعامل با جهان حتمی است ما نمی‌توانیم در یک جزیره زندگی بکنیم و با جهان هیچ نوع روابط نداشته باشیم.»

مسوولان وزارت اطلاعات و فرهنگ می‌افزایند که در این دیدارهم‌چنین تأکید شده تا در بخش آبدات تاریخی نیز میان کابل و توکیو هم‌کاری همه جانبه صورت گیرد.

حقمل ضیا سرپرست معینیت وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت: «از د‌ه‌ها سال به این‌سو در افغانستان جنگ بود و مکان‌های تاریخی و آبادی‌ها آسیب دیده‌اند و نیاز است که در این بخش باید پروسه بزرگ داشته باشیم و در این بخش جاپان گفته است ما اراده داریم که در این بخش هم‌کاری کنیم.»

چین و جاپان از جمله کشورهای‌اند که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی روابط خوب با حکومت سرپرست دارند، اما تا کنون هیچ کشور امارت اسلامی را به رسمیت نشناخته است.

 

نظرات بسته شده است.