سفر هیات بانک مرکزی افغانستان به مالیزیا

هیاتی از بانک مرکزی کشور به هدف شرکت در مجمع بین‌المللی اقتصاد و مالی اسلامی عازم مالیزیا شد.

حسیب‌الله نوری سخن‌گوی بانک مرکزی می‌گوید که در این نشست که نماینده‌های بانک‌های مرکزی و موسسات مالی از کشورهای گوناگون جهان شرکت می‌کنند قرار است درباره توسعه بانک‌داری اسلامی، تقویت تشبثات خورد و متوسط و توسعه بازارهای مالی گفت‌وگو کنند.

سخن‌گوی بانک مرکزی گفت: «یک هیات از بانک مرکزی به مالیزیا سفر کرد تا در مجمع بین‌المللی اقتصاد و مالی اسلامی شرکت کند در این نشست از کشورهای مختلف مرکزی و بانک‌های اسلامی و موسسات مالی نیز شرکت می‌کنند.»

به گفته‌ی سخن‌گوی بانک مرکزی افغانستان این هیات قرار است با برخی از مقام‌های مالیزیا به هدف تامین روابط دو جانبه دیدارهای نیز داشته باشد.

شماری از آگاهان مسایل اقتصادی به این باور اند که معیاری سازی سیستم بانک‌داری و توسعه بانک‌داری اسلامی در شرایط کنونی به سود کشور است.

شاکر یعقوبی آگاه مسایل اقتصادی گفت: «به هر اندازه که بانک‌داری در افغانستان معیاری باشد برابر با استندردهای جهانی باشد به همان اندازه ما می‌توانیم متناسب با اقتصاد جهانی حرکت کنیم تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان شکل قانون‌مند داشته باشد سکتگی‌های که در بانک‌داری بوجود می‌آید در حال حاضر که افغانستان یک کشور اسلامی است بانک‌داری اسلامی یک نیاز مبرم پنداشته می‌شود.»

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که در این نشست‌ها باید به چالش‌ها در زمینه‌ی انتقال پول از طریق بانک‌ها نیز رسیدگی شود.

محمد یونس مومند معاون اول اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفت: «ما آرزو داریم که به مشکلات بانکی افغانستان هم جهان توجه کند و هم پیشنهادات که بانک مرکزی دارد او هم مطرح کند تا او مشکلات که ما از طریق ترانسفر داریم او باید مرفوع شود.»

عبدالنصیر رشتیا آگاه مسایل اقتصادی گفت: «هر قدر که در قسمت عادی ساختن روابط ما با دنیا کارهای صورت می‌گیرد و این تحریم‌ها و محدودیت‌ها برداشته می‌شود به همان پیمانه ما می‌توانیم تجارت بین‌المللی خود را بیش‌تر بسازیم و بتوانیم سهولت‌های بیش‌تر را به تجار به میان بیاوریم.»

پیش از این سرپرست بانک مرکزی در دیدار با معاون سرمنشی سازمان ملل متحد تاکید کرد که تحریم‌های وضع شده بر سکتور بانکی افغانستان از سوی کشورهای بین‌المللی بر ثبات مالی کشور تاثیر منفی داشته و باید برداشته شود.

نظرات بسته شده است.