سرپرست وزارت دفاع عازم قطر شد

در این سفر، لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت سرپرست وزارت دفاع ملی را همراهی می‌کند.

محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع ملی عازم قطر شد.

عنایت الله خوارزمی، سخنگوی وزارت دفاع ملی در صفحه ایکس خود نوشته است که در این سفر، لوی درستیز محمد فصیح الدین فطرت سرپرست وزارت دفاع ملی را همراهی می‌کند.

وزارت دفاع ملی بیان کرده است که آنان ضمن گفتگو با مقام‌های قطری در مورد تحکیم روابط دوجانبه، در کنفرانس و نمایشگاه دفاعی «دیمدیکس» آن کشور اشتراک می‌کنند.

 

نظرات بسته شده است.