سرپرست اداره ادویه و غذا خواستار توزیع موادخوراکی مطابق قوانین این اداره شد

سرپرست اداره ادویه و غذا خواستار توزیع موادخوراکی مطابق قوانین این اداره شد.

سرپرست اداره ملی ادویه و غذا امارت اسلامی، در دیدار با رئیس برنامه جهانی غذا (WFP) گفته، که باید مواد خوراکی مطابق اصول و قوانین این اداره توزیع شود.

دفتر مطبوعاتی اداره ملی ادویه و غذا با نشر خبرنامه ای می گوید که داکتر عبدالباری عمر، سرپرست این اداره از رییس برنامه جهانی غذا (WFP) خواست تا مواد خوراکی مطابق اصول و قوانین اداره ملی غذا و ادویه کشور توزیع شود.

آقای عمر در دیدار با هارالد منهارت تاکید کرد که به کیفیت و مصوونیت مواد خوراکی توجه جدی شود.

نظرات بسته شده است.