سازمان ملل: نشستی به هدف پشتیبانی کشاورزان افغان برگزار می‌شود

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در خبرنامه‌ای نوشته که پینو آرلاچی این اظهارات را در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا بیان کرده است.

پینو آرلاچی رییس عمومی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد از برگزاری یک نشست بین‌المللی به هدف جذب پشتیبانی مالی برای فراهم‌کردن زمینه‌ی کشت بدیل کشاورزان افغان در کابل خبر داده است.

معاونت اقتصادی ریاست‌الوزرا در خبرنامه‌ای نوشته که پینو آرلاچی این اظهارات را در دیدار با ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست‌الوزرا بیان کرده است.

معاونت اقتصادی از قول پینوآرلاچی نوشته است: «آن‌ها [دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در افغانستان] در نظر دارد تا در آینده نزدیک کنفرانس بین‌المللی را در کابل برگزار و از طریق این کنفرانس حمایت مالی بین‌المللی در بخش کشت بدیل خشخاش به کشاورزان افغان را جلب کنند.»

این مقام دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد گفته که جامعه جهانی مسوولیت هم‌کاری با امارت اسلامی در بخش کشت بدیل کوکنار را دارد.

رییس عمومی پیشین دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد افزوده: «جامعه جهانی مکلفیت دارد که در بخش فراهم کردن کشت بدیل خشخاش برای کشاورزان افغان با امارت اسلامی هم‌کاری کند.»

در بخشی از خبرنامه آمده که در این دیدار درباره مبارزه با مواد مخدر از سوی امارت اسلامی در افغانستان و هم‌کاری‌های مشترک افغانستان و جامعه جهانی در این زمینه، بحث و تبادل نظر شده است.

پیش از این، آشیتا میتال نماینده منطقه‌ای دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برای آسیای مرکزی از کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی کرده است.

خانم میتال گفته بود که افغانستان نزدیک به چهل سال با نابسامانی روبه‌رو بوده و از همین‌رو انواع گوناگون مواد مخدر در این کشور تولید می‌شود.

نظرات بسته شده است.