سازمان ملل: به همکاری خود با بخش صحی افغانستان ادامه‌ می‌دهیم

به همکاری خود با بخش صحی افغانستان ادامه‌ می‌دهیم

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل‌متحد در دیدار با سرپرست وزارت صحت عامه، از ادامه همکاری‌های این نهاد در بخش صحی اطمینان داده و گفته است که با امکانات دست داشته به‌ همکاری‌ها با وزارت صحت عامه ادامه می‌دهد.

دفتر مطبوعاتی وزارت صحت عامه امارت اسلامی امروز چهارشنبه ۲۵ دلو با نشر خبرنامه‌ای گفته که نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با داکتر قلندر عباد، سرپرست وزارت صحت عامه دیدار کرده است.

در این دیدار بر همکاری مشترک برای معیاری سازی مراکز صحی، تقویت تیم‌های سیار صحی، هماهنگی صحی در بخش حمایت از تیم تخنیکی و شماری از موضوعات دیگر تاکید شده است.

نماینده صندوق جمعیت سازمان ملل در این دیدار از ادامه همکاری‌های این نهاد در بخش صحی اطمینان داده و گفته است که با امکانات دست داشته به‌ همکاری‌ها با وزارت صحت عامه ادامه می‌دهد.

نظرات بسته شده است.