سازمان ملل برای تطبیق پروژه‌های مدیریت آب در افغانستان آماده است

سازمان ملل برای تطبیق پروژه‌های مدیریت آب در افغانستان آماده است.

رئیس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل‌متحد(FAO) در دیدار با سرپرست وزارت انرژی و آب، به همکاری‌های مشترک این سازمان برای تطبیق پروژه‌های مدیریت آب در مرکز و ولایت‌های افغانستان، ابراز آمادگی کرده است.

دفتر مطبوعاتی وزارت انرژی و آب با نشر خبرنامه ای، از دیدار ملا عبداللطیف منصور، سرپرست این وزارت با ریچارد ترینچارد، رئیس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل‌متحد(FAO) خبر داده است.

به نقل از خبرنامه، سرپرست وزارت انرژی و آب در این دیدار بر همکاری‌های مشترک میان این وزارت و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه کاهش زیان‌های تغییرات اقلیمی، تأکید کرده است.

از سوی هم رئیس سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل‌متحد، به همکاری‌های مشترک این سازمان برای تطبیق پروژه‌های مدیریت آب در مرکز و ولایت‌های کشور، ابراز آمادگی کرده است.

قابل ذکر است که با خشکسالی های چند سال اخیر و مدیریت نشدن درست آب های کشور، افغانستان با مشکل کمبود آب آشامیدنی روبرو است.

نظرات بسته شده است.