ساخت سه بند آب گردان به ارزش ۸ میلیون افغانی در ولایت سمنگان

هزینه های ساخت این بند های آب گردان متفاوت است اما هزینه کلی آن به بیش از ۸ میلیون افغانی می رسد.

رئیس حوزه دریایی ولایت سمنگان می گوید که وزارت انرژی و آب سه بند آب گردان (چکدم) را در شهر ایبک و ولسوالی های ولایت سمنگان به ارزش ۸ میلیون افغانی ساخته است.

ملا محمد عمر انس، رئیس حوزه دریایی ولایت سمنگان در رابطه به اعمار سه بند آب گردان “چکدم” در این ولایت می گوید وزارت انرژی و آب بنابر لزوم دید سه پروژه ساخت بند آب گردان یا چکدم را در شهر ایبک و ولسوالی های ولایت سمنگان به ارزش ۸ میلیون افغانی آغاز و به بهره برداری سپرده است.

وی اظهارداشت که کار ساخت بند آب گردان حدود یک ماه قبل در شهر ایبک و ولسوالی های خرم و سارباغ و حضرت سلطان آغاز شده بود که بعد از یک ماه تلاش اکنون به بهره برداری سپرده شده و همچنان کار ساخت یک بند آب گردان که شامل همین پروژه های می شود در ولسوالی روی دوآب این ولایت ادامه دارد.

ملا انس افزود که هزینه های ساخت این بند های آب گردان متفاوت است اما هزینه کلی آن به بیش از ۸ میلیون افغانی می رسد.

نامبرده تصریح نمود که هدف از ساخت بند آب گردان تقویت آب زیر زمینی، مدیریت آب، جلوگیری از تخرییات سیل و مقابله با مشکلات محیطی می باشد و مردم باید در حفظ و مراقبت از این بند ها کوشا و متعهد باشند.

در همین حال شماری از باشندگان ولایت سمنگان می گویند: دهاقین، باغداران و مالداران اغلب در اوقات مختلف سال با کمبود زراعتی و شرب مواشی مواجه می شوند و ساخت این بند های آب گردان آرزو دیرینه مردم برای برطرفی مشکلات شان بود.

گفتنی است که انجنیر رفیع الله مجتبی، رئیس عمومی حوزه دریایی شمال در مراسم افتتاح این بند های آب گردان در ولایت سمنگان از مردم خواست که از این بند ها مراقبت و نگهداری نمایند.

نظرات بسته شده است.