ریاست پاسپورت به دلیل ازدحام متقاضیان، روند دریافت عریضه های کاغذی را متوقف کرد

این اداره افزوده که تنها از راه آنلاین شهروندان می توانند پاسپورت دریافت کنند، اما به بیماران و افرادی که نیاز شدید دارند، پاسپورت از طریق عریضه صادر می‌شود.

ریاست پاسپورت با نشر اطلاعیه ای گفته که به دلیل نبود سهولت های لازم و از دحام متقاضیان، روند دریافت عریضه های کاغذی را متوقف کرده است.

ریاست عمومی پاسپورت امروز یکشنبه اول دلو در شبکه اجتماعی اکس با نشر اطلاعیه گفته است به‌دلیل نبود سهولت‌های لازم و ازدحام متقاضیان، روند دریافت عریضه‌های کاغذی را متوقف شده است.

این اداره افزوده که تنها از راه آنلاین شهروندان می توانند پاسپورت دریافت کنند، اما به بیماران و افرادی که نیاز شدید دارند، پاسپورت از طریق عریضه صادر می‌شود.

این ریاست در بیانیه خود نوشته در تلاش است که شعبه‌های جدید توزیع پاسپورت را به‌زودی در کابل و همه ولایت‌ها باز کند تا در زمینه صدور پاسپورت به شهروندان افغانستان سهولت ایجاد شود.

در روزهای گذشته در پی آغاز مجدد روند صدور پاسپورت به صورت حضوری، جمعیت بزرگ از متقاضیان در کابل و هرات به ریاست عمومی پاسپورت در این دو شهر هجوم بردند.

نظرات بسته شده است.