روسیه یک میلیون دالر به افغانستان کمک کرد

برنامه جهانی غذا گفته که روسیه یک میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

برنامه جهانی غذا اعلام کرد که روسیه یک میلیون دالر به افغانستان کمک بشردوستانه کرده است.

برنامه جهانی غذا گفته که روسیه یک میلیون دالر به افغانستان کمک کرده است.

این نهاد در خبرنامه‌ای با استقبال از این کمک روسیه گفته که این مقدار پول ۲۱ هزار خانواده افغان را پوشش می‌دهد.

این نهاد سازمان ملل گفته است که از این کمک برای حمایت غذایی نزدیک به ١٥٠ هزار نفر در افغانستان استفاده خواهد شد.

این در حالی است که روز گذشته اسپانیا نیز یکمیلیون یورو به افغانستان کمک کرد.

نظرات بسته شده است.