رای‌گیری شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید ماموریت یوناما در افغانستان

شورای امنیت سازمان ملل متحد، شب (جمعه) قطع‌نامه تمدید ماموریت یوناما برای افغانستان را به رای‌گیری می‌گذارد.

شورای امنیت سازمان ملل متحد، شب (جمعه) قطع‌نامه تمدید ماموریت یوناما برای افغانستان را به رای‌گیری می‌گذارد.

بر بنیاد یک گزارش شورای امنیت، متن پیش‌نویس قطع‌نامه تمدید ماموریت یوناما از سوی جاپان تهیه شده و اکثریت اعضای آن بر این پیش‌نویس توافق دارند.

در این گزارش هم‌چنان آمده که برخی از اعضا بر افزودن متنی در این پیش‌نویس درباره حقوق زنان تاکید کرده‌اند؛ اما روسیه و چین خواستار تغییر گزارش‌دهی یوناما شدند، آزادسازی ذخایر ارزی و کمک‌های بشری به افغانستان شده‌اند.

خواست‌های روسیه و چین از سوی سایر اعضای شورای امنیت پذیرفته نشد.

گزارش افزوده است: «چین و روسیه استدلال کردند که بخش مقدماتی باید موضوعات دیگری از جمله وضعیت اقتصادی افغانستان و دارایی‌های مسدود شده متعلق به بانک مرکزی افغانستان را برجسته کند. به نظر می‌رسد که چین همچنین تغییر چرخه گزارش‌دهی در مورد افغانستان توسط یوناما را از هر سه ماه به دو بار در سال پیشنهاد کرده و چالش‌های بشردوستانه و توسعه افغانستان را به بخش اجرایی پیش‌نویس قطع‌نامه پیشنهاد کرده است که این پیشنهادات حمایت آشکاری از روسیه دریافت کرد؛ اما با مخالفت شدید اکثریت سایر اعضای شورا مواجه شد و در اولین پیش‌نویس اصلاح‌شده گنجانیده نشد.»

جنت فهیم چکری آگاه روابط بین‌الملل گفت: «مکلفیت‌های اصلی یوناما در افغانستان تامین روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با جهان است.»

قرار بود نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به روز پنج‌شنبه برگزار شود؛ اما این شورای علت تعویق برگزاری این نشست را دریافت فرصت بیش‌تر برای رای‌گیری درباره تمدید ماموریت هیات معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) عنوان کرده است.

ظهورالله ظهیر آگاه مسایل سیاسی در این باره به رسانه ها گفت: «روسیه و چین با آنان موافق نیستند و علت آن‌هم است که این سازمان اهداف خاص خود را دارد و این اهداف را برای منافع امریکا چیده است، به‌همین خاطر روسیه و چین مخالفت دارند.»

واحد فقیری آگاه دیگر مسایل سیاسی گفت: «اگر سازمان ملل ماموریت یوناما را تمدید کند فکر می‌کنم که این هم به نفع افغانستان است و می‌تواند که از طریق سازمان ملل یک کانال تماس با طالبان را باز نگه دارد.»

پیش از این امارت اسلامی هرچند ماموریت یوناما در افغانستان را مهم خوانده؛ اما خواستار بی‌طرفی این نهاد درباره گزارش‌دهی‌هایش از افغانستان شده بود.

نظرات بسته شده است.