رای‌زنی درباره نشست دوحه؛ فریدون سنیرلی اوغلو با امیرخان متقی دیدار کرد

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به رسانه ها گفته است که امیرخان متقی گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را غیرضروری خوانده است.

فریدون سنیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه درباره گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان گفت‌وگو کرده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی به رسانه ها گفته است که امیرخان متقی گماشتن نماینده ویژه ملل متحد برای افغانستان را غیرضروری خوانده است.

آقای مجاهد گفت: «آنان هم وعده کردند که با افغانستان همکاری کنند و بحث شان روی این هم بود که نشست دوحه دایر می‌شود افغانستان تصمیم خود را بگیرد که در آن‌جا شرکت می‌کند یا نه و از آنان هم خواسته شد که آجندا و موضوعات زیربحث را شریک کنند».

در دیدار میان فریدون سنیرلی اوغلو و امیرخان متقی که در وزارت خارجه انجام شد، درباره شرکت نماینده امارت اسلامی در نشست آینده دوحه نیز گفت‌وگو شده است. سرپرست وزارت خارجه گفته است که پس از بررسی آجندای نشست دوحه، در باره شرکت در این نشست تصمیم خواهد گرفت.

نصیراحمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد به رسانه ها گفته است که در نشست دوحه، نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان با تایید اشتراک کننده‌های این نشست، گماشته خواهد شد.

آقای فایق در این باره افزود: «یکی از آجندای کنفرانس بحث، مشوره و رای‌زنی روی تعیین نماینده خاص خواهد بود و من فکر نمی‌کنم که تا آن زمان دبیرکل نماینده ویژه را تعیین کند و در یکی از آجنداها مشوره و رای‌زنی در باره تعیین نماینده ویژه خواهد بود».

سمیع‌الله احمدزی آگاه مسایل سیاسی چنین می‌گوید: « در این اواخر گفتند که نماینده را نمی‌پذیرند، این علتی بود که سینیرلی اوغلو با مقام‌های امارت اسلام حرف بزند و آنان را راضی کند که در کنفرانس در سطح بلند اشتراک کنند».

دومین نشست دوحه در هجدهم ماه روان میلادی پیرامون افغانستان در قطر برگزار می‌شود.

هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان پس از هفت‌ماه سفر و دیدار با نماینده‌های قشرهای گوناگون در افغانستان، ارزیابی خود را برای ادغام مجدد افغانستان به جامعه جهانی به شورای امنیت ارایه کرد و پس از آن، شورای امنیت با تصویب قطع‌نامه‌ای از دبیرکل سازمان ملل خواست تا نماینده ویژه‌‌ای به هدف تطبیق توصیه‌های ارزیابی آقای اوغلو در افغانستان بگمارد.

نظرات بسته شده است.