ذبیح الله مجاهد: گام های موثری برای تامین حقوق زنان برداشته شده است

گام های موثری برای تامین حقوق زنان برداشته شده است

هم‌زمان با روز جهانی زنان و انتقاد سازمان ملل از عدم رعایت حقوق زنان در افغانستان، سخن‌گوی امارت اسلامی می گوید که در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان از سوی هیات حاکمه گام‌های موثری برداشته شده است.

همزمان با روز جهانی همبستگی زنان، ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی می گوید که در راستای تامین حقوق زنان در افغانستان از سوی هیات حاکمه گام‌های موثری برداشته شده است.

به گفته‌ی او، امارت اسلامی متعهد به حقوق زنان در چارچوب اسلام است. این در حالی است که پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این گروه محدودیت های بر آموزش زنان ایجاد کرده است.

نظرات بسته شده است.