دین ستیزی و علم ستیزی انسان را به شکست مواجه می سازد

دین ستیزی و علم ستیزی

دین ستیزی و علم ستیزی انسان را به شکست مواجه می سازد

ویدیو کوتاه پیرامون دین ستیزی و علم سیتزی از استاد عبدالرووف توانا – رییس کانون علمی – فرهنگی شهید استاد عبدالقادر توانا

نظرات بسته شده است.