دیدار معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین با سفیر ا.ا در بی‌جینگ

در صفحه اکس سفارت افغانستان در بی‌جینگ آمده است که ماو مینگ در این دیدار از تقویت روابط دیپلوماتیک چین با امارت اسلامی اطمینان داده است.

معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین با سفیر امارت اسلامی مقیم آن کشور دیدار و روی موضوعات گوناگون از جمله بازرگانی و قونسلی میان کابل و بی‌جینگ گفت‌وگو کردند.

در صفحه اکس سفارت افغانستان در بی‌جینگ آمده است که ماو مینگ در این دیدار از تقویت روابط دیپلوماتیک چین با امارت اسلامی اطمینان داده است.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «در دیدار شان عموما بحث روی روابط میان افغانستان و چین صورت گرفته است؛ بحث تجارت در افغانستان، سرمایه‌گذاری، بحث پروژه‌های چین با افغانستان که آغاز کرده و یا در جریان کار است و همچنان در مورد توصل دایمی افغانستان به چین بحث شد.»

همزمان بلال کریمی سفیر امارت اسلامی در چین از کشورهای شرکت‌کننده در نشست منطقه‌ای کشورهای عضو گروه تماس در کابل خواستار ایجاد فرصت همکاری متقابل با افغانستان شده است.

برخی آگاهان سیاسی به این باوراند که تقویت روابط با کشورهای همسایه و منطقه به سود افغانستان است و این کار سبب خواهد شد تا چالش‌های سیاسی افغانستان با جامعه جهانی کاهش یابد.

سلیم پیگیر یکی از آگاها مسایل سیاسی گفت: «هر قدری که امارت اسلامی روابط خوب و حسنه با کشورهای بزرگ جهان و منقطه داشته باشد، به نفع امارت اسلامی و مردم افغانستان تمام می‌شود.»

بلال فاطمی آگاه مسایل سیاسی به رسانه ها گفت: «این کار باید سال قبل و یا دو سال پیش صورت می‌گرفت؛ چرا که قرار گفته‌های که ما بار بار داشتیم برای  موضوعات مواد مخدر، هراس‌افگنی و مسایل داخلی افغانستان که با جهان ربط دارد، این همه اجماع محلی و منطقه‌ای را ضرورت دارد.»

چین از کشورهای‌ست که پس از روی کار آمدن دوباره امارت اسلامی روابط خوب با حکومت سرپرست دارد؛ اما تا هنوز امارت اسلامی را به‌رسمیت نشناخته است.

نظرات بسته شده است.