دو ترک افغانستانی تبار نامزد انتخابات محلی ترکیه شدند

دو ترک افغانستانی تبار به عنوان نامزدان مستقل برای ریاست شاروالی در شهر استانبول، رقابت می‌کنند

دو ترک افغانستانی تبار به عنوان نامزدان مستقل برای ریاست شاروالی دو ساحۀ زیتین برنو و بیلیک دوزو در شهر استانبول، رقابت می‌کنند در حالی که قرار است انتخابات محلی ترکیه در تاریخ ۳۱ مارچ برگزار شود.

سرویس بین‌الملل: اصلان اسلام ترکمن، ۵۳ ساله، در شهر قندهار به دنیا آمده و در سنین کودکی به ترکیه مهاجرت کرد. او اکنون کاندید شاروالی ساحۀ زیتین برنو است. این ساحه محل سکونت طبقه کارگر و همچنان مرکز اقامت چندین جامعه مهاجرین ازبک، آیغور و افغان است. ترکمن از ۳۵ سال به این سو در این ساحه زندگی می‌کند.

ترکمن، معاون اتحادیه انجمن های افغانستان در استانبول نیز است و او در این انتخابات، متکی به حضور حدود پانزده هزار افغانستانی ترکمن تبار، ازبک تبار و آیغورهای می‌باشد که در این ساحه زندگی می‌کنند.

ترکمن به صدای امریکا گفت که می‌خواهد “به همه مردم کمک کند” و تنها به تبار خود یا افغان‌ها اولویت نمی‌دهد.

ترکمن می‌گوید که او انتظار دریافت رای از ترک ها، قزاق ها، ترکمن ها، اوزبک ها و باشندگان ترکستان شرقی و همچنان مردم ترابزون، قونیه و دیگران را دارد.

عزت سادات ۳۶ ساله، یک ترک افغانستانی تبار دیگر برای کسب کرسی شاروالی بیلیکدوزوتلاش می‌کند که تعداد زیادی از پناهجویان افغان در آن زندگی می‌کنند.

سادات، که بیست سال پیش از ولایت جوزجان افغانستان به ترکیه مهاجرت کرده است، می‌گوید که تبعیض علیه افغان تبارها در ترکیه وجود دارد.

سادات گفت که “افغان های مقیم ترکیه فقط افرادی نیستند که پس از فروپاشی حکومت اخیر افغانستان به طورغیرقانونی وارد این‌ کشور شده اند”.

به گفته سادات، در ترکیه تاجران افغانی حضور دارند که در صنعت قالین بافی صدها نفر را به کار گماشته اند و در سکتورهای کشاورزی، مالداری و چپلک سازی کار می‌کنند و او می‌خواهد این واقعیت جامعه افغان مهاجر در ترکیه را به ترکها تشریح بدهد.

طبق ارقام ارایه شده توسط انستتیوت آمار ترکیه که یک اداره دولتی است، در طول سال ۲۰۲۳، بیش از ۱۶۴ هزار افغان در ترکیه زندگی می‌کردند و تا ختم این سال، بیش از سیزده هزار شهروند دیگر افغانستان به ترکیه، پناه آوردند.

 

بر اساس آمار ارایه شده توسط ریاست مهاجرت ترکیه، بیش از ۶۸ هزار پناهجوی افغان به دلیل مهاجرت غیر قانونی، از ترکیه اخراج شده اند.

 

ترکمن و سادات، بر مبنای نتایج انتخابات گذشته، فرصت اندک برای پیروزی در انتخابات دارند. زیتن برنو، پایگاه حزب حاکم عدالت و توسعه تلقی می‌شود در حالی که بیلیک دوزو، از سال ۲۰۱۴ به این سو، توسط حزب مخالف جمهوری خواه خلق، اداره می‌شود.

نظرات بسته شده است.