ده‌ها خانواده نیازمند در هرات از بسته‌های کمک رمضانی بنیاد بیات بهره‌مند شدند

ده‌ها خانواده نیازمند در هرات از بسته‌های کمک رمضانی بنیاد بیات بهره‌مند شدند.

ده‌ها خانواده‌ی فقیر در ولایت هرات دوشنبه (۲۸حوت) از بسته‌های کمک رمضانی بنیاد بیات بهره‌مند شدند. مسوولان این بنیاد در هرات می‌گویند که نیازمندان پس از ارزیابی شفاف، شناسایی و از بسته‌های کمکی مستفید شدند.

به گفته‌ آنان، این بسته‌های کمکی شامل آرد، برنج و روغن می‌شود که تا پایان ماه مبارک رمضان، خانواده‌های نادار در دیگر ولایت‌ها نیز تحت پوشش قرار خواهند گرفت.

فقر و بیکاری در کشور سبب شده تا مردم بیشتر به کمک نیاز داشته باشند، از این رو بنیاد بیات به دنبال کمک به خانواده‌های نادار است.

دریافت کنندگان این بسته‌های کمک رمضانی بنیاد بیات، از دیگر نهادهای خیریه نیز می‌خواهند که به آنان کمک کنند.

بنیاد بیات در دو دهه گذشته بر علاوه کمک‌های رمضانی و زمستانی، همواره به آسیب دیده‌گان حوادث کمک کرده و همچنان در نوسازی و باز سازی نهادهای تعلیمی، صحی و تطبیق پروژه‌های عمرانی نقش فعال داشته است.

نظرات بسته شده است.