در نشست آینده دوحه دست آوردهای امارت اسلامی با جامعه‌ بین‌المللی شریک خواهند شد

در این دیدار معاون امور بشری یوناما گفت که کمک های ملل متحد در سال گذشته به زلزله زدگان هرات و افغان های اخراج شده از پاکستان، مهم بود.

 

معاون امور بشری معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان (یوناما) در دیدار با معاون سیاسی ریاست‌الورزاء برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین افغانستانی را نادرست خوانده و با اشاره به نشست آینده دوحه گفت که آنان از طریق این نشست دست آوردهای امارت اسلامی را با جامعه بین‌المللی شریک خواهند ساخت.

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر اعلامیه ای گفته که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزراء امارت اسلامی با اندریکا راتوت، معاون امور بشری یوناما و رئیس اداره بشری و انکشافی ملل متحد برای افغانستان و هیأت همراه اش دیدار کرد.

در این دیدار معاون امور بشری یوناما گفت که کمک های ملل متحد در سال گذشته به زلزله زدگان هرات و افغان های اخراج شده از پاکستان، مهم بود.

اندریکا راتوت افزوده که ضمن درخواست کمک سه میلیارد دالری از کشورهای کمک کننده بخاطر رساندن کمک های بشری به افغانستان، برنامه دارند که در زمینه ارتقای ظرفیت نیز ۲ میلیارد دالر را تقاضا نمایند.

وی بخاطر آغاز روند دوم اخراج مهاجرین افغان از پاکستان ابراز نگرانی کرده، گفت که باید برای افغان های مهاجر در پاکستان به منظور برگشت به کشور شان وقت کافی داده شود و اجباری اخراج نشوند.

وی همچنان برخورد حکومت پاکستان با مهاجرین را نادرست و از آن به عنوان مانع در برابر کمک های بشری یاد کرد.

اندریکا راتوت بر گفتگو میان کابل و اسلام آباد در رابطه به پناهجویان تاکید کرده، گفت که در آینده نزدیک به پاکستان سفر می کند و با مسئولین آن کشور در مورد مهاجرین افغان صحبت خواهد کرد.

وی تلاش های امارت اسلامی را در خصوص آغاز پروژه منطقه کاسا یک هزار مورد تقدیر قرار داده و افزود که در افغانستان از سرمایه گذاری ها حمایت می کند.

این مقام سازمان ملل علاوه کرده که به منظور توسعه اقتصادی با جوانب افغان و جامعه بین‌المللی صحبت می کند تا موانع بانکی در افغانستان برداشته شود.

معاون امور بشری یوناما در افغانستان با اشاره به نشست آینده دوحه گفت که آنان از طریق این نشست دستآوردهای امارت اسلامی را با جامعه بین‌المللی شریک خواهند ساخت.

از سوی هم مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی ریاست الوزراء از کمک های ملل متحد و سایر نهادهای کمک کننده تشکر کرده، گفت که در اثر خشکسالی های پیهم و میراث فقر و گرسنگی بجا مانده به امارت اسلامی، افغان ها در بخش های بشری، انکشافی و ارتقای ظرفیت ها به کمک نیاز دارند.

معاون سیاسی ریاست الوزراء افزود که اخراج افغان ها از پاکستان در شرایط کنونی، پروسه کمک رسانی و وضعیت بشری را آسیب می‌رساند و تاکید کرد که باید از مهاجرین استفاده سیاسی صورت نگیرد.

مولوی عبدالکبیر افزود که اکنون در افغانستان امنیت برقرار است، فساد و کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر از میان رفته است، زورگویی خاتمه یافته که این همه زمینه خوب سرمایه‌گذاری را در کشور فراهم نموده است.

معاون سیاسی ریاست الوزراء در اخیر سخنانش، از بانک انکشاف آسیایی و سایر نهادها خواست که پروژه های نیمه تمام شان را در افغانستان تکمیل نمایند.

 

نظرات بسته شده است.