داد و ستد افغانستان با آسیای میانه؛ صادرات اندک است

شماری از بازرگانان تاکید دارند که در زمینه افزایش صادرات به کشورهای آسیای میانه باید توجه جدی صورت گیرد.

وزارت صنعت و تجارت گفته که افغانستان در یک سال گذشته به ارزش نزدیک به یک‌میلیارد و ۴۰۰ میلیون دالر از کشورهای آسیای میانه واردات داشته و به ارزش صد میلیون دالر هم کالا صادر کرده است.

آخندزاده عبدالسلام جواد سخن‌گوی وزارت صنعت و تجارت به رسانه ها گفته که میوه تازه، میوه خشک و هنگ بخش بزرگ صادرات به آسیای میانه را تشکیل می‌دهند و تلاش می‌شود میزان صادرات و واردات کشور به این کشورها تا حدی برابر ساخته شود.

بر بنیاد آمارهای این وزارت، افغانستان از ترکمنستان ۴۱۷ میلیون دالر واردات و ۱ میلیون دالر صادرات، از ازبیکستان به ارزش ۲۱۴ میلیون دالر واردات و ۱۹ میلیون دالر صادرات، از قزاقستان ۱۸۹ میلیون دالر واردات و ۳۲ میلیون دالر صادرات، از تاجیکستان ۲۰ میلیون دالر واردات و ۱۹ میلیون دالر صادرات، از قرقیزستان ۱ میلیون دالر واردات و ۷ میلیون دالر صادرات، از روسیه ۳۱۵ میلیون دالر واردات و ۴ میلیون دالر صادرات داشته است.

آخندزاده عبدالسلام جواد گفت: «به ارزش ۱۴۸۱ میلیون دالر داد و ستد صورت گرفته که از این میان ۱۳۸۱ میلیون واردات و ۱۰۰ میلیون دالر صادرات است. اکثر اقلام صادراتی ما میوه تازه، میوه خشک، اجوس، سنگ تالک، کچالو، پیاز، نباتات طبی و هنگ است».

شماری از بازرگانان تاکید دارند که در زمینه افزایش صادرات به کشورهای آسیای میانه باید توجه جدی صورت گیرد.

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته که به منظور گام برداشتن در جهت افزایش صادرات به آسیای میانه، نمایش‌گاهی تا کم‌تر از یک ماه دیگر در ترکمنستان برگزار می‌شود که بازرگانان افغان نیز در آن شرکت خواهند کرد.

به باور اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری کشور، برگزاری این نمایش‌گاه برای بازاریابی محصولات افغانستان ارزنده خواهد بود.

جان‌آقا نوید سخن‌گوی اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری گفته است: «هدف از این نمایش‌گاه این است که بتوانند محصولات افغانستان را برای مردم ترکمنستان و کسانی که در این نمایش‌گاه شرکت می‌کنند به نمایش بگذارند.»

آمارهای وزارت صنعت و تجارت نشان می‌دهند که در سال ۲۰۲۳ میلادی تا دو میلیارد دالر صادرات از افغانستان انجام شده که بیش‌ترین صادرات به هند، پاکستان، چین و امارات متحده عربی بوده‌اند.

نظرات بسته شده است.