خواست ا.ا برای انعطاف‌پذیری در موضوع به‌رسمیت شناسی

هرچند جهان در بیش از دو سال گذشته خواست‌هایی از امارت اسلامی داشته است؛ اما سخنگوی امارت اسلامی شرط‌های جهان در باره به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی را این‌گونه تعریف می‌کند.

سخن‌گوی امارت اسلامی همچنان می‌گوید که امیدوار است حکومت کنونی افغانستان در سال روان میلادی به‌رسمیت شناخته شود و کشورهای جهان نیز باید در این زمینه انعطاف نشان دهند.

آقای مجاهد در این باره گفت: «این جاده یک طرفه نیست و از یک طرف نمی‌شود که به آن دید، سازمان‌ها و بعضی کشورها که مانع هستند، آنان هم باید انعطاف نشان دهند.»

هرچند جهان در بیش از دو سال گذشته خواست‌هایی از امارت اسلامی داشته است؛ اما سخنگوی امارت اسلامی شرط‌های جهان در باره به‌رسمیت‌شناسی امارت اسلامی را این‌گونه تعریف می‌کند.

آقای مجاهد افزود: «کشور باید حدود از خود داشته باشد، ملیتی داشته باشد و یک ارگان و سازمانی به نام حکومت وجود داشته باشد، آن‌را آنان به رسمیت می‌شناسند و چیزی که مداخله شمرده می‌شود مثل شمولیت و عدم شمولیت و چگونگی نظام است.»

پرسش این است که برای حل معضل به میان آمده میان امارت اسلامی و جامعه جهانی چه کارهای باید انجام شود.

جنت فهیم چکری آگاه مسایل سیاسی به رسانه ها گفت: «بخاطر به‌رسمیت شناختن افغانستان امارت اسلامی باید تلاش‌های خود را انجام دهد که همان پیش‌فرض‌های که سازمان ملل متحد برای افغانستان گذاشته بود آن پیش‌فرض‌ها را باید عملی کند.»

نجیب‌الرحمن شمال یکی دیگر از آگاهان گفت: «مطابق بر اراده مردم افغانستان و متکی به حاکمیت قانون و شایسته‌سالاری تعویض کند و همچنان در مورد برخورد با زنان افغانستان تغییر سیاست داده شود.»

هرچند که در بیش از دو سال حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، سفارت‌خانه‌های برخی کشورها از جمله کشورهای همسایه فعال است و نماینده امارت اسلامی نیز در بیش از ۱۴ کشور حضور دارد و با این وجود، امارت اسلامی تاکنون از سوی هیچ کشوری به‌رسمیت شناخته نشده است.

نظرات بسته شده است.