خواست امارت اسلامی برای شرکت در نشست گامبیا

امارت اسلامی خواستار شرکت نماینده حکومت سرپرست در نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا شد.

امارت اسلامی خواستار شرکت نماینده حکومت سرپرست در نشست سازمان همکاری اسلامی در گامبیا شد.

عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست‌الوزرا این موضوع را در دیدار با طارق علی بخیت معاون و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان بیان کرده است.

طارق علی بخیت معاون و نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی برای افغانستان، روز گذشته (شنبه) در راس یک هیات به کابل سفر کرده و با سرپرست وزیران وزارت خارجه، امر به معروف و نهی از منکر و معاون اداری ریاست‌الوزرای امارت اسلامی دیدار کرده است.

حمدالله فطرت معاون سخن‌گوی امارت اسلامی گفت: «حنفی صاحب بر گسترش روابط میان امارت اسلامی و سازمان همکاری کشورهای اسلامی تاکید کرد و خواهان اشتراک نماینده امارت اسلامی در کنفرانسی که در آینده نزدیک در گامبیا برگزار می‌شود شد.»

امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه در دیدار با این هیات، درباره تامین امنیت، پیکار در برابر گروه داعش، نقش فعال زنان در بخش‌ صحت، معارف، تجارت و تأمین حقوق اساسی زنان صحبت کرده است.

طارق علی بخیت گفته که دیدار کنونی از افغانستان بخشی از تعامل مثبت سازمان همکاری اسلامی با حکومت سرپرست می‌باشد.

ویس ناصری آگاه مسایل سیاسی گفت: «سفر معاون دفتر همکاری کشورهای اسلامی ناقل خواست‌ها، تقاضاها و پیشنهادات و شروط کشورهای است.»

فرهاد ابرار آگاه روابط بین‌الملل گفت: «توجه داشته باشیم که یک سلسله پیش‌شرط‌ها هم وجود دارد که در صورت پذیرفته‌شدن این پیش‌شرط‌ها از سوی امارت اسلامی، به احتمال خیلی قوی مجراهای بیش‌تر باز خواهد شد.»

سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر در دیدار با هیاتی سازمان همکاری اسلامی، گفته که به هیچ‌کسی اجازه نمی‌دهد که حقوق بانوان در کشور را زیر پا کند و تاکید دارد که بیش از هر زمان دیگر حقوق زنان در کشور تامین شده است.

عبدالغفار فاروق رییس اطلاعات و نشرات وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «آقای حنفی درباره حقوق زنان گفت که امارت اسلامی متعهد به حقوق شرعی زنان است و به هیچ‌کسی اجازه نخواهد داد که حقوق زنان را زیر پا کند.»

مقام‌های امارت اسلامی در دیدارهای شان با این هیات از آنان خواسته‌اند که برای گسترش روابط کشورهای اسلامی با حکومت سرپرست تلاش کنند.

نظرات بسته شده است.