خواست‌ها برای ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان

بانو امیری در ایکس نوشته که آنان درباره اهمیت نقش کشورهای منطقه پیرامون افغانستان نیز گفت‌و‌گو کرده‌اند.

رینا امیری نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق بشر در افغانستان در دیدار با فرقت صدیقوف سفیر ازبیکستان در واشنگتن بر ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان کرده‌اند.

بانو امیری در ایکس نوشته که آنان درباره اهمیت نقش کشورهای منطقه پیرامون افغانستان نیز گفت‌و‌گو کرده‌اند.

نماینده ویژه امریکا برای زنان و حقوق‌بشر در افغانستان گفت: «در این دیدار درباره اهمیت نقش منطقه‌ای ازبیکستان در افغانستان و ایجاد حکومت فراگیر در افغانستان که از حقوق زنان و مردان افغان حمایت کند، گفت‌وگو کردیم».

این در حالی است که پیش از این امارت اسلامی، حکومت کنونی را فراگیر خوانده است و گفته است که در آن تمامی اقوام کشور سهم دارند.

در همین حال، برخی از آگاهان مسایل سیاسی و روابط بین‌الملل ایجاد حکومت فراگیر را در اوضاع کنونی مهم می‌دانند.

آنان هم‌چنان بر نقش سازنده کشورهای منطقه پیرامون افغانستان نیز تاکید می‌ورزند.

ویس ناصر آگاه روابط بین‌الملل گفت: «تشکیل حکومت همه شمول و فراگیر به معنای یک اعتلاف سیاسی یا تشکیل یک اعتلاف با شخصیت‌های سیاسی دیروز و امروز نیست بل‌که به معنای قبولی ساختار سیاسی افغانستان است که همه مردم افغانستان خود را در آن ببیند و مرجع و منبع مشروعیت، راه مردم و حضور مردم و رضایت مردم باشد».

نجیب‌الرحمن شمال آگاه مسایل سیاسی گفت: «امیدوار هستیم تا حکومت سرپرست فعلی افغانستان این زمینه را مساعد ساخته و در قسمت ایجاد حکومت فراگیر ملی به معنای واقعی که آن‌ها به اشتراک نماینده‌های واقعی مردم به نمایندگی از احزاب، سازمان‌ها و حرکت‌های سیاسی، شخصیت‌های مستقل، کاردان‌های متخصص و مجرب هم از زنان و مردان و متخصصین چیزفهم تشکیل نماید».

تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق زنان در کشور از سوی امارت اسلامی برای تعامل با حکومت سرپرست شرط بنیادی و محور گفت‌وگوهای کشورهای جهان بوده است.

مساله‌ی که همواره امارت اسلامی آن را رد کرده و افزوده که حکومت کنونی فراگیر است و در آن همه اقوام کشور حضور دارند.

نظرات بسته شده است.