حزب تحریک انصاف علیه کمیسیون انتخابات پاکستان به دیوان عالی این کشور شکایت کرد

گوهر علی خان؛ ریئس حزب تحریک نیز با بیان این که حکم کمیسیون انتخابات مصداق بارز نقض قوانین پاکستان است از رئیس کمیسیون خواست از سمت خود استعفا دهد.

حزب تحریک انصاف پاکستان علیه تصمیم کمیسیون انتخابات این کشور مبنی بر محرومیت این حزب از سهم کرسی های ذخیره ویژه زنان و اقلیت های مذهبی به دیوان عالی پاکستان شکایت کرد.

سرویس بین الملل: حزب تحریک انصاف به رهبری عمران خان در اعتراض به تصمیم کمیسیون انتخابات پاکستان در محرومیت این حزب از کرسی های ذخیره ویژه بانوان و اقلیت های مذهبی به دیوان عالی پاکستان شکایت کرد.

علی ظفر؛ عضو ارشد تحریک که خود از حقوق دانان مشهور پاکستان است این اقدام کمیسیون انتخابات را مغایر با قانون اساسی دانست.

گوهر علی خان؛ ریئس حزب تحریک نیز با بیان این که حکم کمیسیون انتخابات مصداق بارز نقض قوانین پاکستان است از رئیس کمیسیون خواست از سمت خود استعفا دهد.

در همین حال کمیسیون انتخابات پاکستان اعلام کرد شورای اتحاد سنی مورد حمایت عمران خان نیز واجد شرایط دریافت کرسی‌های اختصاصی در پارلمان نیست.

طبق قانون انتخابات پاکستان از مجموع ۳۳۶ کرسی مجلس ملی، ۶۰ کرسی برای زنان و ۱۰ کرسی دیگر برای اقلیت غیرمسلمان اختصاص دارد.

نظرات بسته شده است.