جمعیت هلال احمر افغانی: در سال گذشته به ۷ میلیون نفر خدمات فراهم کردیم

مدثر همراز سخن‌گوی این نهاد می‌افزاید که تلاش می‌ورزند تا به شمار بیش‌تر نیازمندان در کشور رسیدگی کنند.

جمعیت هلال احمر افغانی می‌گوید که در یک سال پسین، برای نزدیک به ۷ میلیون نفر خدمات درمانی و کمک‌های خوراکی فراهم کرده است.

مدثر همراز سخن‌گوی این نهاد می‌افزاید که تلاش می‌ورزند تا به شمار بیش‌تر نیازمندان در کشور رسیدگی کنند.

سخن‌گوی جمعیت هلال احمر گفت: «در بخش صحی خدمات ارایه می‌شود. جمعیت هلال احمر افغانی در مدت یک سال گذشته برای نزدیک به هفت میلیون نفر خدمات فراهم کرده است.»

از سویی هم، برخی از بیماران و نیازمندان با استقبال از این کمک‌ها، از تمامی نهادهای کمک‌رسان دیگر نیز می‌خواهند که کمک‌های شان در بخش‌های بهداشتی و مواد اولیه خوارکی را افزایش دهند.

میررحمان بیمار گفت: «خدمات شفاخانه بشکل خوب پیش می‌رود و کارامندان این شفاخانه با مردم برخورد نیک می‌کنند و به مریض‌های عاجل رسیدگی می‌کنند.»

عبدالخالق بیمار دیگر گفت: «امکاناتی که در این‌جا است به گونه خوب ارایه می‌شوند؛ اما با این مشکلات ما و ملت حل نمی‌شود.»

جمعیت هلال احمر افغانی یک نهاد خیریه بشری است که در بخش‌های ارایه خدمات برای آسیب‌دیدگان رویدادهای  طبیعی و ارایه خدمات درمانی برای نیازمندان در کشور فعالیت دارد.

نظرات بسته شده است.