جمع‌آوری افراد معتاد به مواد مخدر در ولایت بلخ

مسؤلان در ولایت بلخ از  وجود 95 هزار فرد معتاد به مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند.

مسؤلان در ولایت بلخ از  وجود 95 هزار فرد معتاد به مواد مخدر در این ولایت خبر می‌دهند. به‌گفتۀ آنان، بیشتر از سه هزار فرد معتاد از جاده‌های شهر مزار شریف جمع‌آوری و تحت تداوی قرار گرفته‌اند. ازسوی دیگر افرادی که تحت تداوی قرار گرفته‌اند، از حکومت می‌خواهند که بعد از تداوی، برای آنان زمینه‌های کاری را نیز فراهم سازد. مسئولان مدیریت مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه ولایت بلخ می‌گویند که به تعداد 95 هزار فرد معتاد در ولایت بلخ که شامل زنان، اطفال، جوانان و کهنسالان می‌شوند، در ولایت بلخ وجود دارند.

جمعه خان کوچی، مدیراداری مدیریت مبارزه با مواد مخدر قومندانی امنیه بلخ می‌گوید که 300 تن از این افراد ظرف یک سال جمع‌آوری و تحت تداوی قرار گرفته‌اند . “

امسال ما بیشتر از سه هزار فرد معتاد به مواد مخدر را که در سرک‌ها وکوچه بسر می‌بردند و باعث ایجاد ترس و هراس برای مردم شده بودند، از داخل شهر جمع‌آوری نمودیم.” او افزود که تلاش می‌شود هزاران فرد معتاد به مواد مخدر دیگر نیز از و لسوالی‌ها و نواحی مختلف شهر جمع‌آوری و در کمپ‌های از قبل ایجاد شده، تحت مراقبت صحی قرار بگیرند. معتادانی که تحت تداوی قرار گرفته‌اند با خرسندی از این اقدام می‌گویند که با ترک مواد مخدر زندگی جدیدی را در کنار خانواده آغاز خواهند کرد

. آزاد خان،  یکی از این افراد می‌گوید:”از 12 سال مواد مخدر مصرف می‌کردم. حال از مسئولان تشکری می‌کنم که ما را تحت تداوی قرار دادند. ما در کنار جاده‌ها افتاده و در غم مواد مخدر بودیم، به فکر خانواده و زندگی نبودیم. “

در همین حال تعدادی از افراد تداوی شده از حکومت می‌خواهند که با ختم مرحله تداوی شان، زمینۀ کار را نیز برای آنان فراهم کند تا آنان بتوانند از یکسو نفقه خانواده‌های شان را تامین نمایند و از سوی دیگر مصروف کار شده و دوباره به مواد مخدر آغشته نشوند. نظر گیلدی،  یکی از این افراد که به گفتۀ خودش از 12 سال به این سو مواد مخدر استفاده کرده، می‌گوید:”درگذشته در کمپ‌ها می‌رفتیم، پول می‌دادیم تا مواد مخدر را ترک کنیم، اما حال به طور رایگان ما را تداوی می‌کنند. خواست ما از مسئولان و تاجران این است که برای ما زمینه‌های کاری را فراهم سازند.”

بر اساس آمار های رسمی که از سوی اداره مبارزه با مواد مخدر ولایت بلخ ارائه می‌شود، نزدیک به یکصدهزار تن در این ولایت به مواد مخدر معتاد می‌باشند.

 

نظرات بسته شده است.