جزئیات طرح موساد برای سرکوب خیزش دانشگاه‌های آمریکا

این طرح، استراتژی "اسرائیل" "علیه یهودی‌ستیزی" در دانشگاه‌های آمریکا است.

این طرح مبتنی بر بدنام کردن و ارعاب تظاهرات‌کنندگان، از جمله آمریکایی‌های شرکت‌کننده در تظاهرات در این پایگاه‌ها و صفحات شبکه‌های اجتماعی است.

طرح رژیم اسرائیل علیه دانشجویان مخالف جنگ علیه غزه در دانشگاه‌های آمریکا الهام‌گرفته از طرح مشابهی به نام “پروژه پروانه” است که توسط یک شرکت صهیونیستی در سال 2017 برای مقابله با فعالان حامی فلسطین در آمریکا و حامیان تحریم رژیم اسرائیل تهیه شد. در این شرکت صهیونیستی مقامات سابق موساد کار می‌کردند.

طرح “بدنام کردن و افترا زدن” برای اولین بار در نوامبر 2023 از برنامه کابینه رژیم اسرائیل علیه دانشجویان دانشگاه‌ها در آمریکا پرده برداشت و روزنامه “یدیعوت آحارونوت” در آن زمان این طرح را در قالب آنچه آن را مقابله با “یهودی‌ستیزی” خواند، توجیه کرد.

این روزنامه صهیونیستی نوشت: این طرح، استراتژی “اسرائیل” “علیه یهودی‌ستیزی” در دانشگاه‌های آمریکا است.

جزئیات این طرح نشان می‌دهد که رژیم اسرائیل ترس زیادی از جنبش دانشگاهی دارد، زیرا آن را تهدیدی برای وجهه خود در خارج از سرزمین‌های اشغالی، به ویژه در آمریکا می‌داند.

این طرح بر انتشار اسامی دانشجویان و اعضای هیأت علمی دانشگاه‌های آمریکا که با نوار غزه همبستگی می‌کنند و بدنام کردن آنها با هدف تأثیر منفی بر شانس این دانشجویان برای کسب فرصت‌های شغلی تاکید دارد.

این طرح همچنین بر ارتباط با اتحادیه‌های مشاغل برای تحریک آنها علیه دانشجویان تظاهرات‌کننده و فشار بر روسای دانشگاه‌ها تاکید می‌کند.

این طرح مبتنی بر فشار بر مسئولان دانشگاه‌ها برای مقابله با دانشجویان حامی ملت فلسطین است زیرا بدنام کردن و افترا زدن به این دانشجویان باعث کاهش شانس آنها برای کسب فرصت‌های شغلی می‌شود و این امر به نوبه خود مسئولان دانشگاه‌ها را درخصوص آسیب دیدن وجهه دانشگاه‌های خود و کاهش تمایل دانش‌آموزان برای تحصیل در آنها نگران می‌کند و باعث می‌شود که خود مسئولان دانشگاه‌ها برخورد شدیدتری با دانشجویان حامیان ملت فلسطین انجام دهند.

نظرات بسته شده است.