جاپان از کمک ۱۳.۵ میلیون دالر به مردم افغانستان خبر داد

تاکایوشی کورمایا، سفیر جاپان در کابل گفته است: جاپان در کنار مردم افغانستان می‌ایستد.

برنامه‌ی جهانی غذا می‌گوید که دولت جاپان از طریق این برنامه ۱۳.۵ میلیون دالر به مردم افغانستان کمک کرده است.

در خبرنامه‌ی برنامه جهانی غذا آمده است که با این مقدار بودجه، کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری را برای افرادی که در ناامنی غذایی قرار دارند، ارایه خواهد کرد و خدمات هوایی بشردوستانه‌ی سازمان ملل را نیز فعال نگه خواهد داشت.

تاکایوشی کورمایا، سفیر جاپان در کابل گفته است: «نزدیک به یک سوم جمعیت افغانستان در حال حاضر نمی‌دانند وعده غذایی بعدی شان از کجا می‌آید و آنان به کمک فوری غذایی نیاز دارند».

او افزوده است که جاپان در کنار مردم افغانستان می‌ایستد.

برنامه‌ی جهانی غذا افزوده است که با کمک جدید جاپان در نظر دارد تا به نزدیک به ۶۳۰ هزار نفر کمک کند و بیش از ۴۲ هزار مادر و کودک مبتلا به سوءتغذیه را درمان نماید. همچنین برای حدود ۳۶ هزار دانش‌آموز در مکاتب ابتدایی، بیسکویت‌های غنی‌شده فراهم خواهد شد.

هسیائو وی لی، مدیر برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته است که کمک جاپان در یک لحظه حساس برای بسیاری از خانواده‌ها در سراسر کشور انجام شده است.

او گفته است که دولت جاپان یک شریک قوی و قابل اعتماد برای برنامه جهانی غذا در افغانستان بوده است.

به گفته برنامه جهانی غذا، با کمک جدید جاپان میزان کل کمک‌های این کشور به افغانستان در سه سال گذشته به ۷۳ میلیون دالر رسیده است.

نظرات بسته شده است.