ثبت بیش از ۶۸۰۰ شکایت در یک سال

مولوی صدیق‌الله معین سمع شکایت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر به طلوع‌نیوز گفته است که بیش از هزار و هفت‌صد شکایت آن تنها مربوط به کابل بوده است.

مقام‌ها در وزارت امر به معروف و نهی از منکر آمار داده‌اند که این وزارت در یک سال پسین ۶هزار و ۸۰۰ شکایت ثبت کرده است.

مولوی صدیق‌الله معین سمع شکایت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر به رسانه ها گفته است که بیش از هزار و هفت‌صد شکایت آن تنها مربوط به کابل بوده است.

به گفته‌ی او، بیشتر شکایت‌ها روی موضوعات زمین‌، خانه، برخورد نامناسب شماری از اعضای امارت اسلامی با شهروندان و حقوق زنان به ثبت رسیده‌اند.

معین سمع شکایت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر گفت: «در تمام افغانستان ۶۸۰۰ شکایت ثبت شده که اکثر شان حل و فصل و به شاکی‌ها قناعت داده شده‌اند و سال گذشته از کابل هم ۱۷۲۲ شکایت آمده است

مولوی صدیق‌الله معین سمع شکایت‌های این وزارت افزوده است که در مقایسه با یک‌ونیم سال پسین، گراف ثبت شکایت‌ها از سوی شهروندان کشور نیز رو به کاهش بوده است.

او در این باره افزود: «فاصله‌ی که میان طالبان و مردم بود، از بین رفته، طالبان و حکومت با خوی و عنعنات مردم آشنایی حاصل کردند و اشتباهاتی که شده بود، از آن دوری کردند

برخی آگاهان سیاسی به این باور اند که رسیدگی به شکایت‌های شهروندان از سوی کمیسیون سمع شکایت‌ها، اعتماد میان ملت و حکومت سرپرست را تقویت می‌کند.

معین گل سمکنی آگاه مسایل سیاسی گفت: «امر به معروف باید کارهایی انجام دهد که به نفع جامعه اسلامی باشد و در کنارش، از زور نباید کار گرفته شود و منتها باید وعظ شود تا مردم به دین و مراعات نمودن آن‌چه حکم الهی است، تن دهند

معین سمع شکایت‌های وزارت امر به معروف و نهی از منکر هم‌چنان تاکید کرده است که رهبر امارت اسلامی در قانون جدید توشیح شده مربوط به این کمیسیون، در چند ماده آن تاکید کرده که به شکایت‌های شهروندان کشور باید به‌موقع و بدون غفلت رسیدگی شود.

نظرات بسته شده است.