توزیع کمک به بیش از ۱۲ هزار خانواده در شش ولایت کشور

در همین حال، برنامه جهانی غذا نزدیک به پنج میلیون افغانی پول نقد را به یک هزار و ۴۹۳ خانواده در ولایت لغمان توزیع کرده است.

مسئولان محلی امارت اسلامی در ننگرهار، پروان، نورستان، لغمان، سمنگان و پکتیکا می‌گویند که برنامه جهانی غذا در این ولایات به ۱۲ هزار و ۷۵۴ خانواده کمک‌های نقدی و غیرنقدی توزیع کرده است.

مولوی قسمت‌الله مبارز، رییس احیاء و انکشاف دهات امارت اسلامی در ننگرهار می‌گوید که برنامه جهانی غذا به دو هزار و ۳۹۰ خانواده نیازمند و آسیب‌دیده از آفات طبیعی شش قلم مواد غذایی توزیع کرده است.

از سوی دیگر، مولوی احسان‌الله احمد، رییس انکشاف دهات امارت اسلامی در نورستان می‌گوید که به دو هزار و ۱۷۵ خانواده نیازمند در ولسوالی واما و دوآب این ولایت مواد غذایی برنامه جهانی غذا توزیع شده است.

در همین حال، برنامه جهانی غذا نزدیک به پنج میلیون افغانی پول نقد را به یک هزار و ۴۹۳ خانواده در ولایت لغمان توزیع کرده است.

مولوی رحیم‌الله، معاون امارت اسلامی برای ولسوالی علیشنگ لغمان گفته است که برنامه جهانی غذا به یک هزار و ۴۹۳ خانواده نیازمند و بی.بضاعت پول نقد توزیع کرده است.

او افزوده که به هر خانواده نیازمند سه هزار‌ و ۲۰۰ افغانی توزیع شده است که مجموع پول کمک شده چهار میلیون و ۷۷۷ هزار و ۴۰۰ افغانی می‌شود.

از جانب دیگرمقام‌های ریاست احیاء و انکشاف دهات امارت اسلامی در سمنگان با نشر خبرنامه‌ای می‌گویند که روز گذشته به چهار هزار و ۱۰۹ خانواده در ولسوالی دره‌صوف بالا این ولایت کمک‌های مواد خوراکی برنامه جهانی غذا با همکاری تخنیکی موسسه تقویت اجتماعی ASIO توزیع شده است.

در ادامه، به گفته مقام‌ها در ریاست احیاء و انکشاف دهات امارت اسلامی در پروان برنامه جهانی غذا به همکاری تخنیکی AWARD به یک هزار و ۵۲۰ خانواده بی‌بضاعت شش قلم مواد خوراکی را در مرکز این ولایت توزیع کرده است.

با این حال، مسوولان ریاست احیاء و انکشاف دهات امارت اسلامی در پکتیکا با نشر خبرنامه‌ای گفته که به یک هزار و ۴۰ خانواده نیازمند در ولسوالی دیله این ولایت از سوی سازمان جهانی غذا مواد غذایی توزیع شده است.

مواد خوراکی کمک‌شده در این ولایت‌ها شامل آرد، روغن، نمک، دال‌نخود و غذای مقوی به اطفال می‌شود.

پیش از این نیز برنامه جهانی غذا برای ده‌ها هزار خانواده نیازمند در ولایت‌های مختلف کمک توزیع کرده است

نظرات بسته شده است.