توزیع دان مرغ برای زنان فارمدار در ولایت جوزجان

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان با همکاری موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی برای 890 زن فارمدار دان مرغ توزیع کرده است.

ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان با همکاری موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی برای 890 زن فارمدار دان مرغ توزیع کرده است.

ذبیح الله خیر اندیش، مدیر اجراییه ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان در رابطه به توزیع دان مرغ برای زنان فارمدار در این ولایت گفت توزیع دان مرغ برای زنان فارمدار به منظور رشد اقتصادی و خودکفایی آنان می باشد و در این روند 890 زن فامدار تحت پوشش قرار داده شده است.

وی افزود: توزیع دان مرغ برای زنان فارمدار در شهر شبرغان و ولسوالی خواجه دوکوه ولایت جوزجان با همکاری موسسه رفاه اجتماعی و بازسازی انجام شده و پیشرفت زنان مالدار و فارمدار برای ما مهم است.

وی از توزیع 3 بوری دان مرغ به هر زن فارمدار سخن زد و اظهارداشت که فارم مرغداری اغلب این خانم ها توسط ریاست زراعت، آبیاری و مالداری ولایت جوزجان تاسیس یا ایجاد شده است. به گفته وی ایجاد فارم مرغداری برای زنان سبب اشتغال زایی و خودکفایی آنان می شود.

گفتنی است که هزاران خانم خانه در سرتاسر ولایت جوزجان مشغول فارمداری، صنایع دستی و سایر مهارت ها می باشند و کمک خرج خانواده ها هستند.

 

نظرات بسته شده است.