تعهد دستیار دبیرکل سازمان ملل برای کمک به زلزله‌زده‌های هرات

به گفته‌ی خانم ویگناراجا، در کنار زمین‌لرزه، تغییرات اقلیم و خشک‌سالی نیز زلزله‌زده‌های هرات را سخت آسیب زده است.

 

کانی ویگناراجا دستیار دبیرکل سازمان ملل متحد و مسوول برنامه توسعه‌ای این سازمان در آسیا و اقیانوسیه در سفر به ولسوالی انجیل به رسانه ها  گفته که سازمان ملل متحد زلزله‌زده‌های هرات را تا رسیدن به زندگی عادی همکاری می‌کند.

به گفته‌ی خانم ویگناراجا، در کنار زمین‌لرزه، تغییرات اقلیم و خشک‌سالی نیز زلزله‌زده‌های هرات را سخت آسیب زده است.

او که برای تحویل‌دهی خانه‌های موقت به خانواده‌های آسیب‌دیده از زلزله به روستای چاهک ولسوالی انجیل رفته، تنها راه بیرون رفت افغانستان از بحران اقتصادی را فراهم شدن فرصت‌های برابر در زمینه آموزش و کار برای زنان و مردان عنوان کرده است.

کانی ویگناراجا افزوده است: «این یک آغاز است؛ می‌خواهم بگویم که ما در حال انتقال به وضعیت بهتر هستیم. بنابراین مهم است که به‌زودی بتوانیم سرپناه دایمی به زلزله‌زده‌ها بسازیم و آنان دوباره به زندگی عادی در جامعه برگردند. در عین حال؛ مکتب، کلینیک و سیستم دست یافتن به آب آشامیدنی صحی باید به زلزله‌زده‌ها فراهم شود.»

او در دیدار با شماری از زنان روستایی در این منطقه به پشتیبانی از زنان افغان تاکید ورزیده و گفته که برای نجات افغانستان از بحران اقتصادی، نیاز است تا برای زنان و مردان فرصت‌های برابر آموزشی و کاری فراهم شود.

دستیار دبیرکل سازمان ملل افزوده است: «هر زن، دختر، مرد، پسر باید فرصتی برای داشتن تحصیلات خوب، سلامتی، توانایی کسب درآمد، یادگیری و اداره زندگی خود را داشته باشد. بدون آن، یک کشور نمی‌تواند رشد کند. بنابر این، برنامه توسعه‌ای ملل متحد در زمینه عمل‌کرد افغانستان در صحنه جهانی، چگونگی رسیدگی به تغییرات اقلیمی، کم‌بود آب و سایر مسایل فرامرزی نظارت خواهد کرد.»

باشنده‌های روستای زلزله‌زده‌ی چاهک که ماه‌ها زیر چادر زندگی کرده‌اند، بابت ساخت سرپناه‌های موقت خوشحال هستند؛ از نهادهای جهای می‌خواهند تا برای آنان خانه‌های دایمی بسازند.

عبدالحکیم باشنده ولسوالی انجیل هرات گفت: «خیلی خوشحال هستم چون در هوای سرد بدون هیچ سرپناهی بودیم اکنون خیلی خوب شده.»

محمد داوود یکی دیگر از باشنده‌های این ولسوالی افزود: «در پهلوی این خانه‌ها به ما سولر و اسباب خانه را که نداشتیم کمک شده‌اند که از دریافت‌اش خوشحال استم.»

برنامه توسعه‌ سازمان ملل متحد یک کاریز را در روستای پروانه ولسوالی انجیل هرات نیز بازسازی کرده است. این کاریز به ۶۰۰ جریب زمین کشاورزی در چهار فصل سال آب می‌رساند.

نظرات بسته شده است.