تطبیق پروژه های بزرگ انکشافی اولویت حکومت سرپرست است

رئیس شرکت انکشاف ملی با اشاره به جریان کار تعمیر شفاخانه جمهوریت نیز معلومات داده و افزود که در آینده بسیار نزدیک کار آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده می‌شود.

معاون اداری ریاست الوزراء در دیدار با رییس شرکت دولتی انکشاف ملی گفته که تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی از جمله کانال قوش تیپه از اولویت‌های امارت اسلامی است.

دفتر مطبوعاتی ریاست الوزراء با نشر خبرنامه ای از دیدار مولوی عبدالسلام حنفی، با عبدالرحمن عطاش، رییس شرکت دولتی انکشاف ملی خبر داده است.

در این دیدار ابتدا عبدالرحمن عطا، رئیس شرکت امارتی انکشاف ملی صحبت نموده و راجع به کارکردها و فعالیت‌های این شرکت خدمت مقام معاونیت اداری ریاست الوزراء گزارش ارائه کرد.

وی از تکمیل شدن بخش عظیمی از پروژه بزرگ کانال قوش تیپه خبر داده و گفت شرکت انکشاف ملی پروژه‌های انکشافی زیادی را روی دست دارد که تعدادی از آنها تکمیل گردیده و کار بالای تعدادی دیگر نیز به شدت جریان دارد.

رئیس شرکت انکشاف ملی با اشاره به جریان کار تعمیر شفاخانه جمهوریت نیز معلومات داده و افزود که در آینده بسیار نزدیک کار آن تکمیل و به بهره‌برداری سپرده می‌شود.

از سوی هم مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزراء گفت که تطبیق پروژه‌های بزرگ انکشافی از جمله کانال قوش تیپه از اولویت‌های امارت اسلامی است که با تکمیل شدن آنها یک سو برای مردم فرصت‌های شغلی ایجاد می‌گردد و از سوی دیگر پایه‌های اقتصادی در کشور مستحکم می‌شود.

عبدالسلام حنفی همچنین از مسئولین شرکت انکشاف ملی خواست تا در جریان تطبیق پروژه‌ها با دقت کامل عمل نموده و در آبادانی کشور کوشا باشند.

نظرات بسته شده است.